Eksperter: Kamp mod menneskehandel i spil ved EU-valg

Bekæmpelsen af handel med kvinder til prostitution og andre former for menneskehandel kan enten få et velment skub i ryggen eller et slag i hovedet i forbindelse med torsdagens folkeafstemning.

Det mener flere eksperter, der understreger vigtigheden af, at Danmark tiltræder EU's menneskehandelsdirektiv.

- På papiret ser det ud til, at alt er i den skønneste orden, og at alt er overholdt. Jeg må bare konstatere, at det er det ikke, siger advokat Anne Brandt Christensen, der blandt andet som formand for organisationen HopeNow har beskæftiget sig med menneskehandel i over otte år.

Som det eneste EU-land står Danmark i dag uden for direktivet, der har til formål at forebygge og bekæmpe menneskehandel samt at beskytte ofrene bedre.

Ifølge Justitsministeriet har Danmark i forvejen stort set indført alle EU's regler om menneskehandel.

I 2012 forhøjede Danmark eksempelvis strafferammen fra otte til ti års fængsel i overensstemmelse med direktivet, ligesom menneskehandel kom til at omfatte flere strafbare handlinger.

- Men det er ikke nok, at vi bare bliver enige med os selv om, at direktivet er opfyldt, siger Anne Brandt Christensen.

Hun henviser til den seneste evaluering fra ekspertgruppen GRETA, der overvåger medlemslandenes overholdelse af Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel.

- Her fik Danmark altså langtfra et 12-tal. Der var både kritik af manglende støtte til ofre for menneskehandel og af, hvordan de i øvrigt behandles af de danske myndigheder.

Lektor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet har gjort sig lignende iagttagelser.

- Der har været problemer i forhold til, hvor længe ofre for menneskehandel kunne få lov til at blive i Danmark uden en lovlig opholdstilladelse, og problemer med, at nogle blev straffet for at arbejde uden tilladelse, siger hun til Jyllands-Posten.

- Der er en tendens i Danmark til, at Justitsministeriet siger, at det, som vi har, er godt nok, også på menneskehandelsområdet. Men hvis vi ophæver forbeholdet og laver en tilvalgsordning, bliver det ikke frivilligt mere.

- Så bliver Danmark nødt til at indføre reglerne fuldt ud, og set ud fra en offerbeskyttelsesvinkel kan det være en forbedring, siger lektoren.

Fra 2007 til 2014 er i alt 417 personer blevet identificeret som ofre for menneskehandel i Danmark. Langt størstedelen er kvinder handlet til prostitution.

/ritzau/

Dagens Gossip