Eksperter: Svært for Carlsberg at fyre

Det kan blive svært for Carlsberg at få Arbejdsrettens tilladelse til at fyre de 130 tapperiassistenter, der nu strejker på anden uge.

Tidligere sager viser nemlig, at den slags tilladelser er usædvanlige. Det fortæller professor Ole Hasselbalch, der blandt andet forsker i arbejdsret hos Aarhus Universitet.

- Man skal have en særlig tyngende driftsmæssig grund. Ikke bare en driftsmæssig grund til at afskedige dem her og nu. Og det er fordi, det er et brud på arbejdsgiverens forpligtelse til normalt at behandle opståede uoverensstemmelser ad fagretlig vej, herunder den uoverensstemmelse, der har form af en ulovlig arbejdsnedlæggelse, siger han til Newspaq.

Ole Hasselbalch ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag men understreger, at en såkaldt tyngende driftsmæssig grund forekommer sjældent. Derfor kan Carlsberg få svært ved at slippe af sted med at fyre medarbejderne.

Det ville i øvrigt også være en dum idé, mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

- Hvis de fyrer medarbejderne, kan det give bagslag for Carlsberg, fordi sagen vil blusse op, siger han til Newspaq.

Normalt er det arbejdsgiverens og arbejdstagerens interesser, der støder sammen i faglige konflikter. Men her foregår den mellem arbejdstagerne, fordi de er sure over, at en nyansat ikke vil melde sig ind i en fagforening.

- Det går jo ud over Carlsberg, når der ikke bliver produceret. Derfor optrapper de konflikten og truer med fyringer. Men det medfører, at de kan komme i konflikt med nogle andre arbejdsretlige regler, nemlig baggrunden for hvornår fyringer er velbegrundede, siger Henning Jørgensen.

Ligesom Ole Hasselbalch tør Henning Jørgensen ikke spå om konfliktens udfald, men han understreger, at bryggeriet skal finde det tunge skyts frem, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få Arbejdsrettens tilladelse.

- Der skal være tungtvejende dokumentation for, at det går helt galt. Og det er måske lidt svært at bevise, at nogle dages manglende produktion ødelægger alt for den store koncern. Uden dokumentation får de ikke noget ud af det, vurderer Henning Jørgensen.

Ikke siden 2007 har der i Danmark været en så lang overenskomststridig arbejdsnedlæggelse som den aktuelle på Carlsbergs Bryggeri.

 

Dagens Gossip