Eksport og betalingsbalance slår nye rekorder

Betalingsbalancen i august endte med et overskud på 15,4 milliarder kroner, mens handelsoverskuddet endte på 8,4 milliarder kroner. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er blevet offentliggjort onsdag morgen.

Dermed steg betalingsbalancens overskud på de løbende poster med 3,2 milliarder kroner i forhold til måneden før - og 2,7 milliarder kroner i forhold til august 2012. Det er alt i alt nok til at sende overskuddet på betalingsbalancen op i et rekordniveau. Handelsoverskuddet har ikke været højere siden 2010.

Betalingsbalancen er den samlede opgørelse over transaktioner mellem Danmark og udlandet, mens handelsbalancen udelukkende omhandler samhandlen med varer og tjenesteydelser.

Danmarks Statistik noterer sig tillige, at den danske vareeksport har aldrig været større i en enkelt måned. Med en stigning på 5,1 procent steg den til 53,6 milliarder kroner, mens importen steg lidt mere mere moderat med 0,7 procent til 45,1 milliarder kroner. En af de ting, der har trukket eksporten op, er øget salg af brændsel til USA.

Malurt i bægeret

Nykredits chefanalytiker Tore Stramer noterer sig i en skriftlig kommentar til tallene, at de viser, at eksporten er på vej ud af krisen. Men han er dog ikke bleg for at smide lidt malurt i bægeret.

»Det er dog værd at holde sig for øje, at dagens tal endog tegner et lidt for lyst billede af udviklingen i eksporten. Det skyldes, at august har budt på en stigning i oliepriserne på 1,3 procent, hvilket helt automatisk har øget indtægterne fra olieeksporten,« siger Tore Stramer og tilføjer:

»Dagens tal giver dog samlet set grund til optimisme på eksporten vegne. Der er tikket en række positive nøgletal ind fra vores nærmarkeder i Europa over de seneste måneder, der kunne indikere, at aktiviteten igen er stigende. Dertil kommer, at økonomien i USA også er kommet mere op i fart.«

Cheføkonom i BRFKredit Mikkel Høegh vurderer, at der er nogle interessante trends at spore i eksporttallene - blandt andet i form af, at samhandlen med de øvrige EU-lande er i bedring.

»Ser vi på eksporten, kan vi glæde os over, at der også er en stigende eksport til EU-landene, og særligt at markedspositionen i forhold til eksport til Tyskland er styrket. Samlet set har vi dog stadigvæk et handelsunderskud i forhold til Tyskland. Til gengæld har vi et stort handelsoverskud i forhold til USA, derfor må vi krydse fingre for, at der snart findes en løsning på de amerikanske budgetforhandlinger,« lyder det fra BRFKredit-økonomen.

Importen viser stadig krisetegn

Mikkel Høegh mener alt i alt, at tallene er godt nyt, da de indikerer, at det går den rigtige vej med at gøre Danmark konkurrencedygtig.

»Det er afgørende for, at Danmark kan opleve en vækst, der kan skabe arbejdspladser, og at vi har held og dygtighed til at vinde markedsandele på det internationale varemarked. Det skal især gøres med innovation og know how, idet de danske lønninger ligger i top, mens produktiviteten er lav. Fremadrettet er det derfor afgørende, at der investeres i en bedre produktivitet,« siger han.

Trods de generelt overraskende pæne tal vil Nykredits cheføkonom Tore Stramer ikke lægge for meget i, at betalingsbalancen er så høj. Mønsteret fra kriseårene fortsætter i Tore Stramers optik.

»Det pæne overskud har dog en dyster baggrund, idet det hovedsageligt kan henføres til en svag udvikling i importen. Det pæne overskud på betalingsbalancen er dermed heller ikke et udtryk for en god konkurrenceevne hos de danske virksomheder,« siger han tilføjer:

»Betalingsbalancen har da også yderligere fået et løft af, at formue og lønindkomsterne er steget markant over de seneste år. En stigning, der bl.a. er drevet af at danske virksomheder i stigende grad vælge at ligge investeringerne i udlandet frem for i Danmark.«

Dagens Gossip