Eksport til USA og Sverige under pres

Den samlede eksport steg i årets første seks måneder med 0,7 procent, viser fredagstal fra Danmarks Statistik. Samtidig steg importen med 2,5 procent - begge dele sammenlignet med samme periode sidste år.

Tallene dækker over en stigning i den vigtige samhandlen med Tyskland - men også store ændringer i vareudvekslingen med både USA og Sverige.

I forhold til USA, så faldt eksporten med 10,2 procent i halvåret mens importen faldt med med 9,2 procent. Danmarks Statistik noterer sig blandt andet, at Danmark sendte færre vindmølledele over Atlanterhavet. Med hensyn til Sverige, så udgjorde eksportfaldet i årets første seks måneder 8,9 procent, mens importen faldt med 4,9 procent. Her er det salget af brændsel til svenskerne, der trækker ned.

Alt i skriver Danmarks Statistik, at Danmark i perioden især eksporterede flere lægemidler og minkskind, men mindre samtidig brændsel samt færre maskin- og motordele. Stigningen i importen skyldes bl.a. større køb af brændsel, lægemidler og biler.

Det samlede overskud på handelsbalancen i halvåret løber op i 43,5 milliarder kroner, hvilket er 3,8 milliarder bedre end samme periode året før.

Dagens Gossip