EL efterspørger dagpenge-svar fra Thorning

»Det er tankevækkende, at hun ikke berørte behovet for forbedringer af dagpengesystemet. På den måde snød hun kongressen for et svar på, hvordan de mange tusinde, der fortsat mister retten til dagpenge, skal klare sig, når der ikke er arbejde til dem. Flere af de delegerede, der har været på talerstolen, har påpeget dette behov,« siger Christian Juhl i en pressemeddelelse.

Arbejdsmarkedsordføreren mener, at det er ildevarslende for de kommende finanslovsforhandlinger, som forventes forhandlet på plads med netop støttepartiet, at statsministeren dirigerede uden om dagpengeområdet.

»Det er ikke et godt signal til de kommende finanslovsforhandlinger, at der ikke var bud på konkrete forbedringer af dagpengereglerne i talen. Jeg opfordrer indtrængende regeringen til at lægge et åbent øre til kongressens krav,« siger Christian Juhl.

Han sætter dog pris på, at Helle Thorning-Schmidt omtalte regeringens planer for at styrke indsatsen mod social dumping.

»Vi vil sørge for bedre brug af arbejdsklausuler, en styrket indsats fra myndighedernes side, et stærkere internationalt samarbejde, en styrket kontrol med ulovlig godstransport og en hævelse af bødestraffen«, sagde Helle Thorning-Schmidt til kongressen.

»Kampen mod social dumping er en kamp for danske lønmodtagere og en kamp for vores velfærdssamfund. Det er en kamp som regeringen og 3F er fælles om,« sagde hun.

»Det er vigtigt, at statsministeren har fanget 3Fernes krav om øget indsats mod social dumpning, som ikke mindst rammer 3Fs medlemmer hårdt. Og det er også vigtigt, at hun mindede om, at den nye regering har gjort en indsats for at fjerne meningsløs aktivering for arbejdsløse,« siger Christian Juhl.

Dagens Gossip