EL: Regeringen gør for lidt for unge kontanthjælpsmodtagere

»Den væsentligste grund er jo, at der ikke er arbejdspladser nok til de unge, og derfor skal vi have skubbet på med at få skabt de arbejdspladser og uddannelsespladser, der skal til. Det mener jeg ikke, at regeringen har gjort nok for,« siger arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl (Ø).

»Tværtimod er regeringen ordinær og uambitiøs på det her område, og at man valgte gennemføre forringelsen af efterlønnen har samtidig medført, at ældre mennesker bliver længere på arbejdsmarkedet og dermed presser de unge yderligere,« tilføjer han.

Ifølge Danmarks Statistik udgjorde de unge 21 procent af det samlede antal kontanthjælpsmodtagerne i 2007, og i 2012 var tallet steget til 28 procent.

Hvis udviklingen skal vendes, bør regeringen føre en langt mere aktiv beskæftigelsespolitik i stedet for at henvise til, at økonomien skal være helt på plads, inden man gør noget, lyder det fra Juhl.

»Regeringen skal turde at skabe flere arbejdspladser ved at lave offentlige investeringer i for eksempel kommunalområdet, boligrenoveringer og i vedvarende energikilder. Det vil ikke kun skabe offentlige arbejdspladser, men også komme private håndværksvirksomheder til gode,« siger han.

Mens de Konservative har tiltro til, at kontanthjælpsreformen, som har fokus på især unge, kan afhjælpe det stigende antal unge på kontanthjælp, mener Christian Juhl således ikke, at reformen vil gøre noget som helst ved problemet.

»Der er ikke meget jobskabelse i den reform. Tværtimod forsøger man at piske de unge til at finde job, der ikke findes. Derfor er det meget vigtigt, at regeringen rent faktisk vil gøre noget aktivt for at skabe arbejdspladser til de unge, når der til efteråret skal laves en finanslovsaftale,« siger Christian Juhl.

Dagens Gossip