EL vil have undersøgt piratsag til bunds

»En så speciel hændelse skal naturligvis undersøges til bunds, både for at finde årsagerne til, at gidseltagningen trak så længe ud men også for at undersøge, hvilket ansvar rederiet, rederiforeningen, ministeriet og medierne har haft i sagen,« siger udenrigsordfører Christian Juhl (Ø).

Han mener således ikke, at det er nok med en undersøgelse foretaget af Den Maritime Havarikommission, da en eventuel undersøgelse ifølge udenrigsordføreren »både skal fastlægge ansvar og give bud på, hvordan lignende hændelser kan forebygges i fremtiden af hensyn til den generelle sikkerhed til søs.«

»Derfor er det ikke nok at lade Den Maritime Havarikommission undersøge sagen. Det er nødvendigt at nedsætte en særlig havarikommission,« siger han og henviser til muligheden for at nedsætte en såkaldt Særlig Havarikommission efter Sølovens paragraf 482.

»Her har man en dommer for bordenden, de afhørte skal deltage i undersøgelsen, og de skal svare under ed. Desuden bestemmer Den Særlige Havarikommission, om der skal foretages undersøgelser i gidselperioden, og det er efter vores mening vigtigt, at både perioden op til gidseltagningen og perioden under gidseltagningen undersøges nøje,« lyder det fra Christian Juhl.

Han har nu indkaldt erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) i åbent samråd på mandag, hvor han ønsker svar på, hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i forbindelse med valget af havarikommission.

Ifølge Søloven kan en Særlig Havarikommission nedsættes af erhvervs- og vækstministeren, når der »hverken gennem søforklaringen eller andre i sagens anledning foretagne offentlige undersøgelser er tilvejebragt fyldestgørende oplysning om ulykkens årsag, ulykkens karakter eller hensynet til betryggelsen af sikkerheden til søs.«

Dagens Gossip