Elever får højere karakterer med pædagoger i skolen

I undersøgelsen sammenlignes 2.620 børn, som havde mindst fem timers undervisning med en pædagog hver uge fra børnehaveklasse til 3. klasse, med 2.620 børn, der ikke havde en pædagog i indskolingen. De to grupper er valgt, så de er socioøkonomisk sammenlignelige.

De elever, der havde en pædagog med i timerne, fik 7,7 i gennemsnit til folkeskolens afgangsprøve i matematik. Eleverne uden fik 7,3.

»Vi kan se, at der tilsyneladende er en positiv effekt ved, at pædagoger aktivt har deltaget i undervisningen i de små klasser i folkeskolen,« siger økonom Majbritt Skov fra Rambøll, der står bag rapporten, til avisen.

Blandt eleverne, der havde en pædagog med i undervisningen, var 93,5 procent efter folkeskolen i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse. Det samme gjaldt for 91,9 procent af de øvrige elever.

»Lærere er gode til at tænke i mål og struktur. De ved godt, at inddragelse af virkeligheden i undervisningen er vigtig, men de har tit svært ved at tænke det ind. Pædagoger er gode til det virkelighedsnære – for eksempel at lære børnene matematik ud fra en situation, hvor man er ude at købe ind,« siger skoleforsker Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College. Han understreger dog over for Politiken, at læreren dog fortsat skal have ansvaret for undervisningen.

Formanden for BUPL, Henning Pedersen, ser undersøgelsen som en understregning af, »at det er en god idé at sikre, at pædagogerne også er med i undervisningen, når skoledagen bliver længere,« hvilket den gør med reformen af folkeskolen.

Ifølge Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, vil det gå ud over fagligheden, hvis man erstatter lærerstillinger med pædagogstillinger.

»Det er klart, at elever, der får ekstra professionel støtte, vil klare sig bedst. Mon ikke, de ville klare sig lige så godt, hvis de havde haft to lærere?« siger hun.

Dagens Gossip