Elever må klare det på den halve tid

»Skolerne kan jo ikke nå det hele på så kort tid. De kan redde og reparere lidt på den manglende undervisning, men de vil aldrig kunne indhente det hele. Derfor opfordrer jeg skolerne til i så vidt muligt omfang at fokusere på at give eleverne koncentreret undervisning i prøvefagene. Det skylder vi eleverne,« siger han.

Anders Balle har da også flere gange anbefalet landets skoler at tage lørdage og helligdage i brug, men han har endnu ikke hørt om skoler, der har planer om det. Skolelederformanden understreger desuden, at hverken børn eller forældre må nedjustere forventningerne til prøveresultaterne – eleverne skal udfordres og presses så meget som muligt, for det kan de godt holde til, og det vil give dem den bedste følelse af at have gjort, hvad de kunne for at sige farvel til folkeskolen med manér.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) melder da også om, at afgangseleverne trods fire ugers tabt undervisning stadig vil blive bedømt efter de samme kriterier som altid.

»Jeg synes ikke, at eleverne skal gå ud af folkeskolen med et lockoutstempel på deres eksamensbevis. Og det tror jeg i virkeligheden også, at eleverne selv synes. Vi må i stedet tale om, hvad vi kan gøre for at gøre det her så godt som muligt,« siger ministeren.

Men i 9.b på Søndermarkskolen spreder undervisningsministerens udtalelser ikke gåpåmod. Eleverne er bange for, at de vil afslutte folkeskolen med en ærgerlig fornemmelse.

»Jeg vil gerne gå ud af folkeskolen med gode karakterer – det vil være en fin afslutning på ti års skolegang. Så er det lidt surt at vide, at man kunne have fået ti, men at man kun får fire eller syv, fordi der var lockout,« siger 15-årige Linea Spelling Fugmand.

På Center for Grundskoleforskning ved Aarhus Universitet beskriver professor Peter Allerup det pres, der hviler på landets 9. klasseselever som meget stort.

»Hvis eleverne skal succesfuldt igennem det her, kræver det, at de virkelig sætter sig ned og terper på en måde, som de aldrig har gjort før. Men for nogle af elevernes vedkommende bliver det en nærmest uoverstigelig opgave,« siger Peter Allerup.

Her henviser han især til de svage elever, der kommer til at skulle løbe rigtig stærkt i de næste otte dage, mens de bogligt stærke afgangselever godt kan følge med, selv om de har været væk fra bøgerne en måneds tid.

Lektor i psykologi ved Københavns Universitet Torben Bechmann Jensen advarer dog mod at bedømme eleverne efter samme krav som altid, og at man er nødt til at tage højde for fire ugers tabt undervisning i bedømmelserne. Ellers kan eleverne opleve store nederlag ved eksamensbordet, og det kan sætte sine spor.

»Men lockouten har heldigvis været kollektiv, så det bliver lidt nemmere for eleverne at tackle det, når de er i samme båd. Hvis det kun var nogle enkelte, ville det være mere alvorligt,« siger han.

Der findes ikke et nøjagtigt tal for, hvor mange timer afgangseleverne har mistet, men samlet set har folkeskolens elever tabt 2,5 mio. lektioner. 9. og 10. klasseseleverne har i går fået besked om, hvilke to udtræksfag de skal til eksamen i ud over de fem obligatoriske. Det er forskelligt fra skole til skole.

Dagens Gossip