»En stor sejr for torturofre«

Kendelsen er en stor sejr for både nuværende og fremtidige ofre for tortur, understreger Therese Rytter, juridisk chef i Dignity – Dansk Institut Mod Tortur, som har bistået de 11 irakere under sagen. Det skriver b.dk.

»Det her er helt fantastisk. Nu har vi Højesterets ord for, at menneskerettigheder ikke koster penge, og at uanset hvor få midler, man har, så skal det ikke forhindre én i at anlægge sag,« siger hun.

De 11 irakere ønsker erstatning for den tortur og dybt nedværdigende behandling, som de angiveligt blev udsat for, da de i 2004 blev tilbageholdt i Irak i forbindelse med Operation Green Desert. Torturofrene mener, at de danske soldater, som deltog i operationen - og dermed den danske stat - bærer et medansvar for irakernes skæbne.

Therese Rytter hæfter sig samtidig ved, at Højesteret kunne have valgt at kræve en anden sikkerhedssum, som var mere proportionel med irakernes indtægter end de 40.000 kroner, men det har domstolen altså ikke valgt at gøre.

»Det er en helt grundlæggende retsgaranti i en retsstat, at ressourcesvage personer, som er oppe imod en stærk stat, får adgang til at få prøvet deres sag ved domstolene. Retten til oprejsning for tortur er så væsentlig, at processuelle hindringer som sikkerhedsstillelse ikke må stå i vejen,« siger hun.

Desuden forventer Dignity, at dagens kendelse vil få betydning både for de resterende 12 irakere, som har anlagt sag mod Forsvarsministeriet, og for kommende sager om tortur.

»Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og militærengagement i udlandet er ikke slut. Så vi vil også fremover kunne komme i situationer, hvor der opstår sager om tortur. Dagens kendelse åbner døren for, at der kan ske retfærdighed i de sager, hvis de opstår,« siger Therese Rytter.

Højesteret, som valgte at underkende Landsretten, lægger i sin kendelse vægt på, at kravet om at stille med 40.000 kroner per mand reelt vil kunne umuliggøre retssagerne. I kendelsen fra Højesteret lyder det:

»Sagernes helt særlige karakter og omstændigheder – den danske stats mulige ansvar for militær magtudøvelse i udlandet og de angiveligt ressourcesvage ofre for tortur i udlandet sammenholdt med statens begrænsede interesse i sikkerhedsstillelsen for sagsomkostninger – indebærer efter Højesterets opfattelse, at det vil være urimeligt at imødekomme Forsvarsministeriets anmodning om sikkerhedsstillelse.«

De 11 mænd er en del af de i alt 23 irakiske mænd, som er del af de fanger, som blev arresteret af danske styrker i en lille irakisk landsby under Operation Green Desert i november 2004. Med hætter over hovedet blev de taget med til en militærlejr, hvor de først blev afhørt af danskere. Derefter blev de udleveret til et irakisk fængsel i Basra, som ifølge irakernes advokat, Christian Harlang, er kendt for tortur.

Om sagen ender med at komme for retten er dog endnu ikke sikkert. Indtil videre har irakerne nemlig ikke fået godkendt deres ansøgning om fri proces, og sagen kan vise sig at være forældet.

Therese Rytter tør endnu ikke spå om udfaldet, men siger:

»Kravet om sikkerhedsstillelse var første sten på vejen. Den næste handler om forældelse af sagen. Men nu er vi et skridt nærmere, at torturofrene kan få deres sag prøvet og få retfærdighed for de grusomme overgreb, de har været udsat for.«

Dagens Gossip