EnergiMidt får 200.000 kroner stor bøde tilbage

EnergiMïdt har fået penge tilbage. Selskabet blev idømt en bøde på 200.000 kroner for at have overtrådt markedsføringsloven. Men efter en indstilling fra Forbrugerombudsmanden til politiet har EnergiMidt fået bøden tilbagebetalt.

Det er på baggrund af en højesteretsdom fra april 2013, at forbrugerombudsmand Henrik Øe vurderer, at det ikke var ulovligt, da EnergiMidt sendte reklamebreve i 2011 til personer på Robinsonlisten, fordi der ikke var et navn på brevene.

Den såkaldte Robinsonliste er et register over forbrugere, som har frabedt sig uanmodede reklamer.

Men af højesteretsdommen fremgår det, at reklamer, hvor der er en adresse men ikke et navn på ikke er omfattet af markedsføringslovens paragraf seks, stykke tre, der omhandler udsendelse til "en bestemt fysisk person".

Og på reklamebrevene fra EnergiMidt stod der en adresse og "Til husstanden", men ikke et navn, oplyser Henrik Øe.

- I lyset af Højesterets dom valgte jeg at genoptage sagen. Det har vist sig, at EnergiMidts reklamebreve ikke er omfattet af forbuddet mod uanmodede reklamer, og derfor indstillede jeg til politiet, at EnergiMidt fik tilbagebetalt pengene, siger han.

Brevet fra EnergiMidt blev i 2011 sendt ud til 16.780 personer, der stod på Robinsonlisten.

Det betød, at Forbrugerombudsmanden i juni samme år politianmeldte EnergiMidt for at have overtrådt markedsføringsloven. Og en måned efter blev forseelsen takseret til en bøde.

Men sidste år i april kom Højesteret frem til, at reklamer fra Post Danmark i en lignende sag ikke var omfattet af paragraffen i markedsføringsloven.

/ritzau/

Dagens Gossip