Enhedslisten er splittet om EU-valg

Ved en urafstemning blandt Enhedslistens medlemmer forud for partiets årsmøde stemmer 722 medlemmer ja til, at partiet skal gå ind i europæisk politik, mens 750 siger nej. 49 har stemt blankt, og dermed opnår hverken ja-siden eller nej-siden et flertal.

Der er tale om en vejledende afstemning, og partiets årsmøde skal tage endelig stilling senere på måneden.

Gruppeformand Per Clausen (Ø) ser afstemningen som tegn på den »brede diskussion«, der præger Enhedslisten.

»Man kan konstatere, at der er delte meninger om sagen, og det er jo ikke overraskende for os. Det havde selvfølgelig været rart med en klar afgørelse i den vejledende afstemning, for så havde det nok været nemmere at tage stilling på årsmødet,« siger han.

Per Clausen er en af fortalerne for, at Enhedslisten stiller op til europaparlamentsvalget. Hidtil har partiet bakket op om Folkebevægelsen mod EU, men Per Clausen mener, at der er mere fornuft i, at begge partier stiller op.

»Det giver mulighed for at trække betydeligt flere stemmer til EU-modstanden, fordi Enhedslisten kan trække nogle stemmer, som Folkebevægelsen ikke kan trække, og omvendt« siger han.

»Hvis Enhedslisten ikke stiller op, er det åbne spørgsmål om Folkebevægelsen mod EU får et mandat. Så vi kan enten vælge at slås for at få et mandat, eller vi kan vælge at slås for at få to mandater, og jeg foretrækker egentlig det sidste«.

Arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl (Ø) mener, at årsmødet bør respektere den vejledende urafstemning og sige nej til, at Enhedslisten stiller op ved europaparlamentsvalget.

»Jeg vil finde det besynderligt, hvis årsmødet går imod medlemmernes holdning, omend marginen er lille,« siger han.

»Det er et positivt resultat, idet en selvstændig Enhedsliste-opstilling kan få alvorlige konsekvenser for den brede EU-modstand via Folkebevægelsen. Nu drejer det sig om at overbevise årsmødet om at følge urafstemningen,« siger han.

Folkebevægelsen mod EU er lige nu repræsenteret i Europa-Parlamentet ved Søren Søndergaard, som til næste folketingsvalg stiller op for Enhedslisten.

Enhedslisten afholder årsmøde 26.-28. april.

Dagens Gossip