Enhedslisten: Folkeskoleaftale deler børn i A- og B-hold.

Det er meldingen fra Enhedslistens uddannelsesordfører, Rosa Lund (Ø), som peger på, at den længere skoledag kan blive svær at håndtere for de svagere elever.

»Når man er seks år gammel, så er en 30 timers skoleuge rigtig lang. Det vil især være en lang og svær uge for de børn, som ikke lige passer ind i skolens firkantede rammer. Mange børn har brug for sceneskift for at få succesoplevelser i deres hverdag, og der er fritidspædagogikken og SFOerne afgørende i børnenes liv. Men det bliver der mindre af, nu hvor børnene skal være mere i skolen,« forklarer Rosa Lund i en skriftlig kommentar.

Aftalen betyder blandt andet, at eleverne skal fremover gå i skole flere timer om ugen. I 0. til 3. klasse skal børnene have 30 timer om ugen, fra 4. til 6. klasse skal eleverne have 33 timer, og fra 7. til 9. klasse bliver det i gennemsnit 35 timer om ugen.

Der indføres desuden mere fleksible holddannelsesregler. I dag må eleverne kun være niveauopdelt 50 procent af tiden, men den regel bliver der blødt op på. Enhedslisten mener, man taget et skridt tilbage med aftalen.

»På mange måder ser jeg reformen som et tilbagetog for den danske folkeskole, hvor vi i mange år har troet på fællesskabet som det bærende princip for læring og udvikling, men hvor regeringen nu er hoppet med på de borgerliges politik og har indført niveaudeling og eliteklasser. Det vil føre til A- og B-hold, og det vil stille de fagligt svage elever dårligere og gøre det sværere at bryde den negative sociale arv,« siger Rosa Lund.

Dagens Gossip