Enhedslisten kræver svar om enmandsbetjente tog

Medlem af Folketingets Transportudvalg for Enhedslisten, Per Clausen (Ø), kræver en forklaring fra transportminister Henrik Dam Kristensen (S), efter at DSB har valgt at øge bemandingen på enmandsbetjente tog på strækningerne fra Aarhus til Aalborg og fra Aalborg til Frederikshavn.

Togene har ellers været enmandsbetjente siden den 1. juli, men nu sætter DSB mere personale på togene.

Det sker, efter at DSB sammen med Dansk Jernbaneforbund har været på genbesigtigelse af strækningerne, efter at lokomotivførerne i sidste uge nedlagde arbejdet netop i protest over sikkerhedsproblemer på enmandsbetjente tog.

»Når DSB både siger, at der ikke var nogen risiko forbundet med at gå over til enmandsbetjente tog i Nordjylland, men nu alligevel dropper dette midlertidigt, står man meget desorienteret tilbage. Derfor vil jeg kræve en fyldestgørende redegørelse fra transportministeren for, hvilke konkrete fejl og mangler DSB fandt ved sin gennemgang af denne togstrækning i Nordjylland,« skriver Per Clausen i en pressemeddelelse.

Direktør for Operation og Strategi i DSB, Anders Egehus, oplyste onsdag, at en uvildig instans skal se på banen for at sikre, at togene kan køre som enmandsbejente tog på forsvarlig vis.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund er der tale om fejl på monitorer, standsningsmærker og belysning. Alt sammen fejl, der har stor betydning for lokomotivførerens mulighed for at kunne se passagererne under ind- og udstigning.

»Jeg er alvorligt bekymret for, at DSBs ledelse har truffet sin første beslutning om at indføre enmandsbetjente tog på et utilstrækkeligt grundlag og i en situation, hvor betingelserne for at gøre dette på en forsvarlig måde ikke var til stede. Selv om beslutningen nu er trukket tilbage, savner jeg stadig en troværdig forklaring på forløbet fra DSBs ledelse,« slutter Per Clausen.

Dagens Gossip