Enhedslisten nærmer sig enighed om principprogram

Der skal gøres op med arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Og så skal der gennemføres "grundlæggende ændringer" af den private ejendomsret til produktionsmidlerne i Danmark så som virksomheder, jord og naturressourcer.

Det er nogle af hovedpunkterne i det udkast til nyt principprogram, som Enhedslistens hovedbestyrelse søndag fik foreløbig opbakning til fra partiets delegerede.

Principprogrammet skal dog først vedtages på partiets årsmøde i maj, hvor der også ventes debat og afstemning om flere ændringsforslag.

Enhedslistens Per Clausen, der både er medlem af Folketinget og partiets hovedbestyrelse, tager dog opbakningen på søndagens delegeretkonference som et udtryk for, at medlemmerne og hovedbestyrelsen er ved at nå til enighed.

- Jeg føler mig ret overbevist om, at hovedbestyrelsens forslag bliver vedtaget. Vi har allerede nu skrevet 50 ændringsforslag ind i det, så der er allerede taget højde for meget af den debat, der har været blandt medlemmerne.

- Det medvirker til, at mange medlemmer støtter hovedbestyrelsens forslag, fordi deres forslag og synspunkter er blevet taget alvorligt i processen, siger Per Clausen.

Enhedslistens nuværende principprogram har fået kritik for at være tvetydigt, når det gælder brugen af våben for at sikre en socialistisk revolution i Danmark.

Principprogrammet lægger blandt andet op til en revolution "hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag."

I hovedbestyrelsens udkast til nyt principprogram bliver det imidlertid slået helt klart fast, at der kun må bruges fredelige midler, når "kapitalismen skal erstattes af socialistisk demokrati":

- Det er helt fundamentalt for Enhedslisten, at kun et flertal i befolkningen kan gennemføre et brud med kapitalismen, og dette flertal skal manifestere sig ved folkeafstemninger og fuldstændig frie valg til repræsentative forsamlinger, hedder det i udkastet.

Enhedslistens hovedbestyrelse fastslår samtidig, at partiet "står vagt om de personlige frihedsrettigheder og demokratiet":

- Det betyder, at de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder er ukrænkelige i alle situationer - både på vej mod et socialistisk samfund og i et socialistisk samfund, hedder det i udkastet.

/ritzau/

Dagens Gossip