Enhedslisten slår fast: Vi går ind for frie valg

Spørgsmålet blev afgjort af et stort flertal, der stemte for en udtalelse, hvor Enhedslisten efter sommerens omfattende revolutionsdebat gør det klart, at man står for demokratiske principper og værdier.

Forslagsstillerne tæller partiprofiler som folketingsmedlemmerne Stine Brix (Ø), Christian Juhl (Ø) og Pernille Skipper (Ø) samt Københavns afgående socialborgmester, Mikkel Warming (Ø).

»Det her er en meget alvorlig sag. Enhedslistens projekt er et helt grundlæggende demokratisk frihedsprojekt. Vi ønsker et socialistisk samfund med mere lighed og mere frihed. Det skal vi vinde opbakning til, når vi går ude på gader og stræder,« sagde retsordfører Pernille Skipper (Ø) under debatten forud for afstemningen.

»Det bliver bare rigtig svært, hvis der overhovedet er nogen tvivl om vores værdier,« sagde hun.

Med udtalelsen vil man sikre, at Enhedslisten »står vagt om de personlige frihedsrettigheder og demokratiet«, som det blandt andet hedder.

Partiet er stadig revolutionært, men på vejen mod det socialistiske samfund vil man blandt andet sørge for at bevare valgret, pressefrihed og uafhængige domstole.

Samtidig understreges det, at »overgangen til et socialistisk samfund forudsætter, at et flertal af befolkningen ved frie og demokratiske valg tilkendegiver deres støtte«.

Et ændringsforslag ville pille en formulering om netop de »frie og demokratiske valg« ud af udtalelsen, og folketingskandidaten Jonathan Simmel, der blandt andre stod bag ændringsforslag, udtalte til Berlingske, at han godt kunne »acceptere en væbnet revolution« i Danmark.

»Jeg kan slet ikke forstå, man kan stille det ændringsforslag, og jeg håber, at I stemmer det ned i en sådan grad, at det kan høres nede i de arabiske lande, hvor folk sætter deres liv på spil for frihed,« sagde hovedbestyrelsesmedlem Signe Færch under debatten.

Inden lørdagens debat nåede det omstridte ændringsforslag både at blive trukket og opretholdt. I sidste ende blev ændringsforslaget massivt nedstemt.

Debatten om de frie valg har genkaldt sommerens revolutionsdebat, hvor en række hovedbestyrelsesmedlemmer i Berlingske forklarede deres syn på revolutionen.

Det har siden fået en række prominente socialdemokrater som Henrik Sass Larsen (S) og Ole Hækkerup (S) til at kalde Enhedslisten for et »ekstremt« og »fundamentalistisk« parti, og netop på grund af sommerens debat er demokratispørgsmålet kommet på dagsorden på Enhedslistens årsmøde.

Dagens Gossip