Enhedslisten stemmer nej til »lex Johanne«

Et flertal på Enhedslistens årsmøde har søndag formiddag nedstemt ændringsforslag 8.8, der i daglig tale er blevet døbt »lex Johanne«, fordi ændringsforslaget til Enhedslistens rotationsprincip i høj grad er kommet til at handle om, hvorvidt partiets politiske ordfører kan få en periode mere i Folketinget eller ej.

Ændringsforslaget ville ændre rotationsreglerne, så der ikke skulle vælges spidskandidater på et årsmøde, hvis der er mindre end et halvt år til næste folketingsvalg.

Johanne Schmidt-Nielsen blev valgt til Folketinget i november 2007, og på grund af Enhedslistens rotationsregler kan hun som et af partiets folketingsmedlemmer ikke genopstille, hvis hun har siddet på tinge i mere end syv år.

Var søndagens ændringsforslag blevet vedtaget, var Johanne Schmidt-Nielsen sikret en omgang mere på stemmesedlen - også hvis næste folketingsvalg først kommer efter maj 2015.

Kommer valget før maj 2015, kan hun fortsat stille op.

Ændringsforslaget er stillet af Enhedslistens afdeling i Gladsaxe, som understreger, at rotationsreglerne for Enhedslistens folketingsmedlemmer er gode. Der er dog en række praktiske ting, der skal tages hensyn til i forbindelse med opstilling af folketingskandidater, herunder eksempelvis tryk af valgplakater.

»Der er ingen grund til, at dette princip skal gennemføres på en måde, hvor vi risikerer at skyde os selv i foden,« lyder det i afdelingens begrundelse.

Johanne Schmidt-Nielsen fik over 47.000 personlige stemmer ved det seneste folketingsvalg og var i høj grad medvirkende til, at Enhedslisten opnåede 12 mandater.

Dagens Gossip