Enig fagbevægelse roser dagpengeaftale

I fagbevægelsen er der stor tilfredshed med den aftale, som regeringen og Enhedslisten blev enige om mandag aften.

Aftalen sikrer økonomisk hjælp til de tusindvis af dagpengemodtagere, som stod til at miste deres forsørgelsesgrundlag i løbet af 2013 ved blandt andet at indføre en ny arbejdsmarkedsydelse. Og det vækker glæde i blandt andet Dansk Metal.

»Dagpengereformen stod til at sende op mod 30.000 mennesker ud i økonomisk usikkerhed, og derfor var det helt nødvendigt at finde en løsning. Derfor er vi naturligvis tilfredse med, at det er lykkedes regeringen og Enhedslisten at sammenstykke en aftale, der giver familierne økonomisk tryghed,« siger Claus Jensen, der er formand for Dansk Metal, i en pressemeddelelse.

Den nye arbejdsmarkedsydelse træder i kraft pr. 1. januar 2014 og sikrer folk med børn 80 procent af den højeste dagpengeydelse, mens folk, der ikke er forsørgere, vil få 60 procent af det maksimale dagpengeniveau. Og selv om det vil være en ganske mærkbar indkomstnedgang for dagpengemodtagerne, så er det en tilfredsstillende aftale, mener HK-formand Kim Simonsen.

»Tusindvis af ledige HKere bliver reddet fra at falde ud af dagpengesystemet. Jeg er klar over, at satsen ikke er noget, man bliver rig af, men det er dog langt bedre end at falde ud til nul forsørgelse,« siger han i en skriftlig kommentar.

Hos den faglige hovedorganisation LO, der repræsenterer 18 danske fagforbund, er der også ros til dagpengeaftalen, som ifølge LO-sekretær Ejner K. Holst først og fremmest skaber tryghed.

»For LO er det afgørende, at vores medlemmer ikke risikerer at miste deres indtægtsgrundlag i en krisetid, hvor det er svært at finde arbejde. Derfor vil den nye arbejdsmarkedsydelse skabe tryghed,« siger han i en pressemeddelelse.

Både HK, LO og Dansk Metal lægger vægt på, at det ikke bliver a-kassemedlemmerne, der kommer til at betale for den nye arbejdsmarkedsydelse.

Regeringen lagde oprindeligt op til, at en stigning i a-kassekontingentet skulle betale ydelsen, men det ville aftalepartneren Enhedslisten ikke acceptere.

Derfor skal den nye aftale i stedet finansieres af blandt andet nedskæringer på lediges ret til selvvalgte seksugers kurser og ved at beskære danskundervisningen til udlændinge. Og det rummer både positive og negative elementer, fremhæver Ejner K. Holst fra LO.

»Vi har hele tiden været imod den stigning i a-kassekontingentet, som lå i regeringens oprindelige udspil. Derfor er det glædeligt, at det ikke er a-kassemedlemmerne, der skal finansiere den dagpengeaftale, som nu er indgået. Dog er vi ikke begejstrede for, at ledige først kan komme i gang med selvvalgt uddannelse efter fire måneder, hvor man i dag kan komme i gang med det samme. Det betyder, at de ledige får dårligere muligheder for at forbedre deres uddannelsesniveau,« siger han.

LO, HK og Dansk Metal påpeger alle, at den nuværende løsning på dagpengeproblemet hjælper nu og her, men ikke på sigt. Der er brug for at diskutere, hvordan fremtidens dagpengesystem skal indrettes, lyder det samstemmende.

Under den tidligere regering vedtog Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale at halvere dagpengeperioden fra fire til to år og sætte optjeningsperioden op fra 26 til 52 uger.

Dagens Gossip