Enighed om EU-budget

Medlemslandenes chefforhandler, den irske udenrigsminister Eamon Gilmore, kalder aftalen »meget betydeligt« og »en god dag for EU« ifølge RTE News.

Eamon Gilmore siger, at aftalen imødekommer alle fire hovedkrav, som Europaparlamentets forhandlere havde insisteret på.

Aftalen indeholder blandt andet større fleksibilitet og magt til parlamentet i forhold til at flytte penge fra et budgetår til et andet.

Aftalen skal dog stadig formelt godkendes af Europaparlamentet i juli.

Aftalen vækker overordnet glæde hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der dog gerne havde set yderligere omlægning fra landbruget til fremtidens væksterhverv.

”Det har været en vanskelig opgave for det irske formandskab at nå til enighed med parlamentet, men med aftalen har EU igen vist, at det er muligt at nå til enighed og finde kompromiser, som samlet set styrker udviklingen i EU-landene,« siger Jens Alsbirk, chef for EU og International Afdeling i Dansk Erhverv

Han havde dog gerne set, at EU havde udvist mere mod til at få gjort op med den massive støtte til landbruget og i stedet satset endnu mere på de erhverv, som skal drive fremtidens vækst og beskæftigelse i Europa.

”Vi havde gerne set en yderligere omlægning fra landbrugs- og regionalfondsmidler til fremtidige vækstindustrier og fælleseuropæisk forskning. Dagens aftale er dog et skridt i den rigtige retning, da den markant forøger EU-midlerne til forskning, innovation, transport og IT-infrastruktur,« siger Jens Alsbirk.

Han hæfter sig også ved, at Europa-Parlamentet har fået gennemtrumfet en midtvejsevaluering af budgettet, der skal indledes i 2016. Han håber, at den revision vil give anledning til en yderligere styrkelse af EU’s investeringer i fremtidige vækstindustrier, da Europa har brug for øge tempoet i omlægningen fra landbruget for at kunne følge med udviklingen i verdens vækstøkonomier.

Dagens Gossip