Entreprenør kan fordyre Metroen

De to italienske entreprenører har indgået en aftale om handlen i juni, der betyder, at Salini kommer til at eje »næsten 100 procent« af projektet.

Og Tecnimonts exitplaner kan medføre såvel forsinkelser som fordyrelse af Metroen, vurderer dr.techn. og professor i styring af megaprojekter ved Oxford Universitet Bent Flyvbjerg, der gennem en årrække har beskæftiget sig med store offentlige anlægsprojekter.

»I værste fald giver det alvorlige forsinkelser – indkøringen giver vanskeligheder, og man mister tid,« siger han og henviser til, at en enkelt dags forsinkelse på Metro-byggeriet koster tre millioner kroner. Dermed kan selv små forsinkelser betyde betragtelige tab.

Mystikken om handlen mellem de to italienske selskaber er imidlertid stor. Metroselskabets driftsdirektør, Anne-Grethe Foss, oplyser, at Metroselskabet endnu ikke har modtaget en officiel henvendelse fra italienerne om en godkendelse af handlen.

Ifølge meddelelser fra de to italienske selskaber i juni mangler handlen dog kun netop godkendelse af Metroselskabet.

»Tecnimont har stået for det tekniske design, og det er nu så langt, at det ikke kan få afgørende indflydelse på gennemførelsen. Man skal aldrig garantere noget, men vurderingen på nuværende tidspunkt er, at der ingen grund er til at tro, at det kan give forsinkelser,« siger driftsdirektøren og understreger, at Metroselskabet ikke har taget stilling til, hvad det vil svare, hvis der kommer en officiel henvendelse fra italienerne.

I såvel Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, der ejer Metro-projektet sammen med Transportministeriet, som på Christiansborg er politikere forundret over, at de ikke er blevet orienteret om Tecnimonts planer og kræver en redegørelse.

Cityringen skulle efter planen stå færdig i 2018 til en samlet pris på 21,3 milliarder kroner. Projektet er i forvejen presset af naboklager, der ifølge Metroselskabet kan give forsinkelser på flere år og en ekstra milliardregning.

Dagens Gossip