Erhvervsskoleelever er ofte blevet mobbet

De mange mobbeofre på erhvervsuddannelserne får Børnerådets formand, Per Larsen, til at kritisere regeringens arbejde med en erhvervsskolereform for at lægge for ensidig vægt på samfundets og erhvervslivets interesser, mens betydningen af elevernes sociale trivsel på skolerne overses som et middel til at mindske fravær.

»Når så stor en andel af de unge har mobbeoplevelser med sig fra folkeskoletiden, er det vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på praktikpladser og adgangskrav. Politikerne må for Guds skyld ikke kun tale i firkantet læring,« siger Per Larsen.

De seneste opgørelser fra Undervisningsministeriet viser, at 48 procent af erhvervsuddannelseseleverne droppede ud af studiet i 2012. Stadigt færre elever søger ind på erhvervsskolerne. Samtidig lyder flere prognoser, at Danmark kommer til at mangle omkring 30.000 faglærte i år 2020.

I Børnerådets undersøgelse oplever mange erhvervsskoleelever, at der sker et løft socialt, når de rykker fra folkeskolen ind på erhvervsuddannelsen. De oplever deres skolegang som mere lærerig, og at de har flere venner.

At så mange elever alligevel falder fra undervejs betyder, at man bør inddrage de unge i reformarbejdet, mener Per Larsen.

»De unge mennesker har også nogle ønsker til det klima, de skal undervises i, og hvis man ikke tager det med i reformen, er jeg bange for, at vi kommer til at tabe for mange elever,« siger han.

Elevernes trivsel kan øges med blandt andet at indføre mere gruppesamarbejde, siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, der har speciale i unge, uddannelse og social baggrund.

»Nøglen til elevernes sociale velbefindende ligger i, at undervisningen i det daglige tilrettelægges sådan, at de unge kommer i nogle forpligtende faglige relationer til hinanden, fordi det produkt, der skal leveres, forudsætter, at der samarbejdes, og at alle bidrager. Det betyder nemlig, at når man om morgenen overvejer, om man overhovedet gider at gå derhen, jamen, så oplever man, at de andre er afhængige af, at man kommer,« siger Torben Pilegaard Jensen.

Han mener, at det er helt afgørende, at det tænkes ind i erhvervsskolereformen.

Ikke mindst hvis Undervisningsministeriets erhvervsuddannelsesudvalg gør alvor af at sætte elever, der ikke har bestået dansk og matematik i folkeskolen, på et-årige grundforløb i fagene, førend de kan tage fat på selve erhvervsuddannelsen.

Torben Pilegaard Jensen frygter, at det betyder, at eleverne igen ryger tilbage i den individualistiske og bogligt orienterede læringsform, som de har haft dårlige erfaringer med fra folkeskolen.

»Derfor vil jeg understrege vigtigheden af, at hvis de almene fag bliver en del af den nye reform, skal denne her problemstilling tænkes ind i tilrettelæggelsen af de fag,« siger han.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) er meget enig med Børnerådet i, at det er vigtigt at skabe trygge og gode rammer for de unge på ungdomsuddannelserne.

Hun understreger, at regeringen i sit udspil til en reform af erhvervsuddannelserne vil have særligt fokus på at styrke kvaliteten og trivslen på uddannelserne.

»Det skal blandt andet ske ved at sikre velkvalificerede lærere, der kan tackle de mange forskellige, unge menneskers behov både pædagogisk og fagligt. En af løsningerne er samtidig at skabe erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljøer med faglige og sociale tilbud, som kan skabe en attraktiv ramme om de unges uddannelse,« lyder svaret fra undervisningsministeren i en mail til Berlingske.

Dagens Gossip