Erhvervstoppen gør plads til flere kvinder

I Dansk Industri (DI) er man glad for, at flere af de store selskaber finder kompetente kvinder til at deltage i bestyrelsesarbejdet, fortæller underdirektør i DI Charlotte Rønhof.

»Det er en positiv udvikling, som bør fortsætte. Der er stadig flere kvinder med kompetencer og erfaringer, som virksomhederne kan bruge i bestyrelsesarbejdet. Og virksomhederne har en stor interesse i at kunne rekruttere bestyrelsesmedlemmer fra så stor en gruppe kompetente kandidater som muligt,« udtaler Charlotte Rønhof i en pressemeddelelse.

Hun påpeger samtidig, at DI har bakket op om den nye danske model, hvor virksomhederne kan arbejde med at udvikle gode ledelsestalenter og kompetencer hele vejen op igennem organisationen.

»Vi skal for alt i verden undgå den stive kvotemodel for kvinder i bestyrelser, som EU-kommissionen forsøger at få vedtaget, hvor det kun er kønnet som sådan, der er afgørende for en udnævnelse,« siger hun.

Også ligestillingsminister Manu Sareen (R) er glad for, at der er kommet flere kvinder i erhvervslivets top.

»Det er positivt, at det store fokus, vi har haft på at få flere kvinder i topposter, endelig har båret frugt,« siger Manu Sareen i et skriftligt svar til avisen.dk

»Vi har nogle af verdens bedst uddannede kvinder i Danmark. Deres evner og kompetencer skal selvfølgelig også bringes i spil i virksomhedernes top,« siger han.

Regeringen vedtog i foråret en lov, der pålægger de omkring 1.100 største danske virksomheder at opstille et mål for antallet af kvinder i bestyrelserne.

Professor på Copenhagen Business School (CBS) Caspar Rose, der forsker i »mangfoldighed i bestyrelsen«, siger til avisen.dk, at han forventer en markant forøgelse af kvinder i topposter som følge af den nye lov.

Dagens Gossip