Esbjerg får kritik for behandling af udsatte børn

Det mener Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, der i april besøgte akutinstitutionen Nordstjernen, der normalt har plads til otte børn i alderen 6-12 år med sociale problemer.

»Det er meget bekymrende, at børn er på en akutinstitution i op til to et halvt år. I den periode lever disse i forvejen stærkt udsatte børn i en venteposition, hvor væsentlige beslutninger om deres fremtid ikke bliver truffet,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Nordstjernens kerneydelse er at udarbejde socialpædagogiske observationer af børnene, og observationsperioden er typisk på tre måneder. Børnene er blevet akut fjernet fra deres familier.

Ombudsmanden har på baggrund af børnenes lange ophold på akutinstitutionen indledt en undersøgelse af, hvorfor børnene i første omgang blev anbragt akut, og hvorfor de har været på institutionen så længe.

Han beder ligeledes Esbjerg Kommune svare på, hvor længe et barn højst bør opholde sig på en akutinstitution. Ombudsmanden efterlyser desuden en redegørelse for overbelægningen på Nordstjernen, og hvad kommunen gør for at undgå overbelægning i fremtiden.

Kommunen har efter ombudsmandens besøg sørget for, at de pågældende børn har fået et varigt tilbud.

Esbjerg Kommune fik allerede sidste år hård kritik for sin indsats på børneområdet, efter at Ankestyrelsen havde undersøgt 100 udvalgte sager.

Ankestyrelsen fandt blandt andet, at kommunen i 38 af sagerne havde truffet afgørelser, der var i strid med loven. Kommunen fik også kritik for, at man i flere tilfælde ikke havde reageret trods oplysninger om bekymrende forhold for børn.

Ombudsmanden understreger, at hans besøg på Nordstjernen i april var tilfældigt og ikke hang sammen med Ankestyrelsens kritik af Esbjerg Kommune.

Dagens Gossip