Esbjerg og Varde vil have en nærbane

Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Sydtrafik har, bistået af Trafikstyrelsen, fået udarbejdet 3 scenarier for etableringen af "Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl". Analysen viser, at byerne kan bindes sammen med kørsel på faste minuttal og 1-3 gange i timen. Alle scenarier indeholder desuden etableringen af en ny station i Esbjerg by, nemlig Jerne station.

- Hvis nærbanen realiseres, og der dermed sker en etablering af en station i Jerne, vil vi kunne tilbyde borgerne en bedre fremkommelighed. Jeg vil især fremhæve det forbedrede kollektive tilbud, som stationen i Jerne kan give de studerende på uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg Øst. Stationen kan blive omdrejningspunkt for en stor aktivitet fra oplandets borgere til og fra arbejde og uddannelse, udtaler Borgmester Johnny Søtrup (V), Esbjerg Kommune.

Oksbøl, Varde, Esbjerg, Bramming og Ribe har samlet over 100.000 indbyggere og et stort antal arbejdspladser, hvilket understøtter behovet for en nærbane som vil give bedre transport på tværs af byerne.

- Det er glædeligt, at der i øjeblikket arbejdes på en etablering af et sammenhængende jernbanenet. Realiseringen af projektet vil betyde langt bedre muligheder for øget pendling og deltagelse i tilbud på tværs af byerne og gøre det langt mere attraktivt at bosætte sig i Sydvestjylland, siger udtaler Borgmester Gylling Haahr (V), Varde Kommune.

Økonomisk rentabelt

Nærbaneprojektet er samfundsøkonomisk rentabelt i alle scenarier med mere end 8% i intern rente i to af scenarierne. Så godt et købmandsskab ses sjældent i lignede projekter. Forrentningen bliver så høj, fordi man bruger den eksisterende infrastruktur.

Esbjerg og Varde Kommuner samt Sydtrafik vil nu arrangere et møde med Transportministeren. Her vil man forelægge projektet for ministeren i håbet om, at ministeren vil sætte gang i en proces frem mod en realisering af nærbanen.

Dagens Gossip