Esbjerg: Sundhed & Omsorg giver borgerne 10.000 flere dage

Det høje fald i sygefravær hos Sundhed & Omsorg, har betydet mere tid til de borgere som modtager hjælp fra kommunen.

Dette vil sige, at der vil komme færre afløsere hos den enkelte borger, og samtidig giver det en bedre kollegial stemning og tilfredshed blandt de ansatte, da arbejdsopgaverne kan løses uden tidspres.

Reduktionen i sygefraværet, og dermed de mange flere dage til borgerne er nået gennem en målrettet indsats, hvor der for hver enkelt afdeling er blevet fastlagt individuelle forandringsbehov og udarbejdet handleplaner med ambitiøse mål.

- Det er fantastisk flot gået, og værd at fejre. Først når vi har kendt årsagerne til fraværet, og dermed behovene for forandring de enkelte steder, har vi kunnet sætte virkningsfulde indsatser i værk, forklarer direktør for Sundhed & Omsorg Arne Nikolajsen.

- Vi har gennem flere år haft fokus på, hvordan vi kan øge nærværet. En række indsatser har da også betydet, at sygefraværet har været faldende fra 2008 – 2011. Men det lå fortsat på et uønsket højt niveau. Derfor besluttede vi at sætte et strategisk projekt i gang i 2012. Det er dette projekt, som nu har resulteret i, at vi har nået målet 10.000 flere dage til borgerne allerede inden årets udgang. Vi har en tro på, at vi med den strategiske indsats kan opnå en fortsat faldende kurve i sygefraværet i de kommende år, slutter han.

Det flotte resultat markeres i Sundhed & Omsorg tirsdag den 23. oktober med 200 kagemænd til medarbejdere og ledere, som en tak for deres indsats for at nå det fælles mål.

 

Dagens Gossip