EU advarer igen Danmark om »ubalance i økonomien«

Sidste år blev Danmark udpeget af EU Kommissionen som et af 13 lande, der var i makroøkonomisk ubalance, og derfor skulle under særlig observation.

Nu viser en opfølgende rapport, at kommissionen stadig er bekymret på Danmarks vegne, særligt over at gælden i den private sektor i herhjemme er »signifikant« over det niveau, som den bør være på i en balanceret økonomi.

»Ganske vist er den (gælden, red.) blevet reduceret for andet år i træk, hvilket delvist reflekterer et fald i de privates gæld. Men den er stadig blandt de højeste,« står der i rapporten.

Bekymret over boliggæld

Bekymringen retter sig især mod det danske boligmarked

»Udviklingen på boligmarkedet har bidraget til at skubbe gældsniveauet i husholdninger ud over et bæredygtigt niveau, hvilket potentielt kan forværre den økonomiske og finansielle stabilitet.«

EU Kommissionen underbygger sine argumenter med, at forbruget i de danske husholdninger i de seneste år har svinget i takt med huspriserne, og at den høje boliggæld begrænser dansk økonomis muligheder for at komme sig efter krisen.

Man skal forbedre den finansielle stabilitet ved at begrænse visse låneformer, som afdragsfrie lån og rentetilpasningslån, og se på boligbeskatningen, lyder forslaget fra EU til de danske magthavere.

Advarsel kom også sidste år

EU begyndte sidste år at føre systematisk kontrol med den makroøkonomiske balance i hvert enkelt medlemsland. Det sker som et led i bestræbelserne på at undgå fremtidige finansielle og økonomiske kriser.

Kontrollen fokuserer hovedsageligt på det enkelte lands gældsniveau og budgetunderskud, og hvorvidt der er uhensigtsmæssige strukturelle forhold i landet.

Udover den høje boliggæld går bekymringen omkring Danmark også på vores konkurrenceevne, siger Jan Høst Schmidt, der er repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark

»For Danmarks vedkommende peger Kommissionen på at konkurrenceevnen skal forbedres på tre punkter: Højere produktivitet - for eksempel gennem skærpet konkurrence på hjemmemarkedet og gennem bedre uddannelse - øget fokus på vækstmarkeder og en moderat lønudvikling,« skriver han i en mail til Berlingske Business.

Rapporten konkluderer dog, at udviklingen i lønomkostninger de sidste par år har forbedret vores konkurrenceevne, og at der også er udsigt til en svag lønudvikling de kommende år.Særlig advarsel til Spanien og Serbien

EU-kommissionen holder stadig et vågent øje med alle de 13 lande, der kom på observationslisten sidste år. Spanien og Serbien får dog en ekstra løftet pegefinger på grund af landenes høje gældssætning.

Dagens rapport bliver fulgt op af konkrete anbefalinger til f.eks., hvilke reformer EU anbefaler landene at indføre for at få en mere stabil økonomi. De anbefalinger kommer i slutningen af maj.

Dagens Gossip