EU-dom: Sværere at fyre syge medarbejdere

Hvis du er handicappet, skal din arbejdsplads komme dig i møde ved eksempelvis at tilbyde nedsættelse af arbejdstid eller hæve-/sænkebord for lette dit arbejde.

Det har EU-domstolen afgjort torsdag i sagen om Jette Ring og Lone Skouboe Werge, der begge mener, at de er blevet uretmæssigt fyret.

Sagen får stor betydning på danske arbejdspladser og tusindvis af langtidssyge danskere. Med afgørelsen forventes det nemlig, at det bliver generelt sværere at fyre medarbejdere i forbindelse med sygdom.

I afgørelsen lyder det fra EU-domstolen, at "en helbredelig eller uhelbredelig sygdom, som medfører en fysisk, mental eller psykisk begrænsning, kan sidestilles med et handicap".

Desuden anfører retten, at en nedsættelse af "arbejdstiden kan anses for en tilpasningsforanstaltning, som arbejdsgiveren skal træffe for at gøre det muligt for en handicappet person at arbejde".

Det er fagforeningen HK, der har kørt den sammenlagte sag med de to kvinder. Den blev af Sø- og Handelsretten vurderet som principiel og derfor sendt videre til EU-domstolen.

Med EU-domstolens afgørelse bliver den enkelte sag dog sendt tilbage til den nationale domstol i Danmark, der skal træffe den endelige afgørelse.

I 2005 blev Jette Ring fyret for at have været fraværende på arbejdet i over 120 dage på grund af leddegigt. Dengang tilbød hendes arbejdsplads, Dansk Almennyttigt Boligselskab, hende ikke hæve-/sænkebord, og hun blev heller ikke tilbudt deltidsarbejde.

Sagen er slået sammen med sagen om Lone Skouboe Werge, der i 2003 var involveret i et trafikuheld, hvor hun fik piskesmæld, der førte til, at hun blev sygemeldt på fuld tid på grund af smerter.

I 2005 blev hun fyret fra firmaet Pro Display med henvisning til 120-dages-reglen.

Dommen får indflydelse på funktionærlovens 120-dages-regel, der siger, at man kan opsiges med en måneds varsel, når man inden for 12 måneder har været sygemeldt i alt 120 dage og fået løn.

Ifølge dommen indgår fravær på grund af handicap dog ikke i de 120 dage.

/ritzau/

Dagens Gossip