EU forbyder e-cigaretter

Inden for to år er det slut med at dampe på e-cigaretter som vi kender dem. Det er udfaldet efter EU-parlamentet i dag godkendte et nyt lovforslag til EU’s tobaksdirektiv.

Det betyder, at omkring 200.000 danskere, som i dag damper e-cigaret, tvinges til enten helt at kvitte dampning eller bruge de langt ringere produkter der vil være på markedet efter loven træder i kraft.

Dansk e-Damper Forening har kæmpet for at råbe politikerne op, men uden held. Det til trods for, at foreningen – modsat Kræftens Bekæmpelse – har fået lavet undersøgelser, der påviser, at e-cigaretter er et sundere alternativ end almindelig cigaretter, der indeholder mange tusinde skadelige stoffer.

Så er det afgjort: Nye tobaksregler i EU - men lakridspiben overlever

EU's nye lovforslag til tobaksdirektivet betyder, at E-damp produkter fremover kun kan købes i Danmark, hvis de overholder ordlyden i TobaksProduktDirektivet (TPD) – det vil sige de fleste af de tanke som anvendes i dag, bliver forbudt.

Dansk e-Damper Forening forudser følgende konsekvenser:

- Et begrænset antal nye brugere vil fremover skifte til e-damp.

- Risiko for, at de der helt er holdt med at ryge tobak (ved at skifte til damp) vil vende tilbage til tobakken igen.

- Små- og mellemstore virksomheder (forhandlere og producenter) vil lukke forretningen, som følge af de unødvendigt høje og strenge krav der stilles til e-dampere og -væsker (med eller uden nikotin).

- Endnu et produkt, som ingen gider bruge i fremtiden - da den ingen "appeal" har til dem som produktet er rettet imod.

- Udbuddet af de e-damp produkter, som de danske forbrugere har mulighed for at købe, bliver drastisk reduceret. Og til dem der mener at de så vil købe deres damp-grej og store ordrer af væsker andre steder end i Danmark, så er der via TPD givet mulighed for at man i EU kan forbyde salg af e-produkter på tværs af landegrænser.

Læs også: Politikere får nyt notat om e-cigaretter

Også de der ryger mentolcigaretter bliver ramt. Det bliver fremover forbudt at sælge mentolcigaretter.

EU’s forslag ventes at blive endeligt godkendt af Ministerrådet den 14. marts. Alle medlemslande har derefter to år til at indføre loven.

Dagens Gossip