EU holder Danmark fast på sparekurs

Kommissionen har netop offentliggjort sine overordnede anbefalinger til, hvordan samtlige EU-lande bør indrette deres økonomiske politik. Det er et led i det såkaldte Europæiske Semester, der har givet EU mere magt, og betyder, at de enkelte lande skal have deres budgetter og reformprogrammer til eksamen i EU-systemet.

Vi holder os indenfor linjen

Danmark er - som så ofte før - et dukseland i EU-sammenhæng, i det vi lige nu ser ud til at overholde EUs konvergenskrav i 2013, hvilket blandt andet går på, at det offentlige underskud ikke må overstige tre procent af BNP.

Margrethe Vestager fremlagde i mandags i regeringens Økonomisk Redegørelse et budget, der viser, at det offentlige underskud ser ud til kun at blive halvt så stort som ventet, samlet cirka 23 milliarder kroner. Det betyder, at vi har en pæn sikkerhedsmargin til EUs krav.

Alligevel er der behov for en fortsat stram kurs, hvis vi vil bevare tilliden til vores velfærdssystem, fastslår Kommissionen.

»De offentlige finanser i Danmark er generelt sunde, og landet er allerede i sit MTO (overholder EU Stabilitets og Konvergensprogram, red.). Men fordi landet har en voksende ældre befolkning og en ambitiøs velfærdspolitik, er det afgørende for Danmark at bevare en sund og bæredygtig ramme for finanspolitikken og holde underskuddet under tre procent af BNP,« skriver Kommissionen.

Flere indvandrere i arbejde

Kommissionen anerkender, at de danske politikere har taget vigtige skridt for at øge arbejdsstyrken, blandt andet ved at reformere førtidspensionen.

Men der er stadig et stort stykke arbejde i forhold til at få marginaliserede grupper tilbage på arbejdsmarkedet, lyder det i dagens rapport.

»At forbedre arbejdsparatheden hos de grupper, de er længst væk fra arbejdsmarkedet, inklusive personer med indvandrerbaggrund, de langtidsledige og ufaglærte, vedbliver at være en udfordring,« lyder det i rapporten.

Kommissionen peger også på, at regeringen kunne skabe mere vækst ved at fjerne forhindringer for konkurrence i serviceerhverv som f.eks. detailsektoren og byggebranchen.

Op til topmødet i slutningen af juni går nu en proces i gang med dialog mellem Kommissionen og landene om fremtidens økonomi.

Dagens Gossip