EU: Medlemslande kan selv stoppe velfærdsturisme

Studiestøtte til udenlandske studerende og børnepenge, der sendes ud af landet, er medlemslandenes egne problemer, lyder det mandag i en udtalelse fra EU-Kommissionen.

Her understreges det, at lande som Danmark, Tyskland og Storbritannien hen over sommeren har bekymret sig over udenlandsk pres på de offentlige velfærdsydelser, fordi de ikke bruger de værktøjer, der allerede står til rådighed.

Udtalelsen kommer i kølvandet på sommerens EU-debat om, hvorvidt nogle borgere uberettiget henter velfærdsydelser i andre EU-lande.

I Danmark har især debatten om børnepenge og udenlandske studerendes ret til SU-støtte været i fokus.

EU's justits- og indenrigsministre skal tale om sagen igen på deres møde 5.-6. december, og det er som optakt til det møde, at kommissionen nu udspecificerer de konkrete værktøjer.

Det drejer sig blandt andet om bekæmpelse af bekvemmelighedsægteskaber, hvor EU-Kommissionen vil udarbejde en håndbog til medlemslandene.

Herudover vil kommissionen gøre retningslinjer og kriterier, for hvor en borger har sin reelle bopæl og sit sædvanlige opholdssted og tilhørsforhold, klarere med en guide, der ventes at udkomme i slutningen af 2013.

Hertil henviser EU-Kommissionen desuden til, at der udveksles viden og fremgangsmåder mellem lokale myndigheder.

I slutningen af 2013 kommer kommissionen desuden med en rapport om, hvordan den fri bevægelighed påvirker seks europæiske storbyer.

Rapporten skal lede op til et borgmestermøde i februar 2014, hvor en række af EU's borgmestre kan diskutere og udveksle erfaringer.

Mere jordnært vil EU-Kommissionen lave et online træningsmodul, der skal klæde medarbejderne hos lokale myndigheder bedre på, når borgere fra andre EU-lande bruger reglerne om den fri bevægelighed.

Debatten om velfærdsturisme blev sat i gang i juni, efter at Tyskland, Holland, Østrig og Storbritannien i et brev i april sammen beskrev store problemer med en trafik, som, de siger, lægger "et betydeligt pres" på flere byer.

Det er ikke helt klart, om EU-Kommissionens svar også gælder for de danske ordninger, der typisk betales over skatten og ikke via en forsikringsmodel, som er normen i mange andre EU-lande.

/ritzau/

Dagens Gossip