EU-midler udvikler Koldings virksomheder

EU-finansiering bidrager til innovation og fornyelse i Koldings virksomheder. Nu vil Business Kolding gøre virksomhederne i kommunen opmærksom på støttemulighederne og hjælpe dem med at søge EU-midler.

Business Kolding har siden 2010 været leder af det internationale samarbejde med IBC i Kolding, Wissenschaftszentrum Kiel og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel for at styrke Koldings virksomheders innovationsevner ved at benytte brugerdreven innovation.

Projektet har været støttet af EU-Kommissionens Interreg-midler, da projektet har styrket syddanske og nordtyske virksomheder og deres indbyrdes samarbejde.

Samarbejdet har ført til en række arrangementer og deltagelse i udenlandske konferencer, hvor resultaterne fra projektet er præsenteret. På den måde er Kolding kommet på det europæiske landkort som en by, hvor man arbejder internationalt for styrke virksomhedernes position.

Projektet har resulteret i digitale og fysiske værktøjer, virksomheder kan benytte i deres udvikling.

Virksomhederne i projektet har været igennem en innovationsproces. Flere af dem har gennemgået en forandring, som har styrket deres konkurrenceevne og selvindsigt.

Konkret har projektet født hjemmesiden www.smart-starter.org samt et innovationshjul og et kompendium. Hjemmesiden er et grænseoverskridende værktøj, som tyske og danske virksomheder kan benytte ved brugerdreven innovation. Hjulet er værktøjet for de, som skal guide nye brugere gennem brugerdreven innovation som for eksempel erhvervskonsulenter og andre rådgivere.

Kompendiet har samlet resultaterne fra projektet og kan være inspiration for andre projekter, et idékatalog for virksomheder eller best pratice for brug af brugerdreven innovation.

- Business Koldings rolle i projektet Brugerdreven Innovation har været at lægge fundamentet for det videre arbejde med internationale projekter. For at opfylde målene i EU-Kommissionens 2020-plan vil nye EU-rammemidler og de nye instrumenter være til stor hjælp for især små og mellemstore virksomheder i Kolding, siger projektleder Brian Rosenhøj Jørgensen, Business Kolding.

Ved projektets afslutning er det projektledelsens forventning, at projektet har været med til at skabe internationale forbindelser, som kommunens virksomheder, Kolding Kommune og Business Kolding kan bygge videre på i andre projekter.

Dagens Gossip