EU nægter færøske fiskerbåde adgang til danske havne

EU-kommissionen gav tirsdag endelig godkendelse til drastiske sanktioner mod færøske fiskere. Om en uge må ingen af unionens 28 medlemslande importere hverken sild eller makrel fra Færøerne, og ingen må tillade færøske trawlere at gå i havn med den slags fangst. Det gælder også skibe af anden nationalitet, hvis de har fisket, eller hvis de transporterer sild og makrel fisket i Nordatlanten under færøsk kontrol.

»Det er virkelig en meget mærkelig og vanskelig situation, som rejser nogle spørgsmål om rigsfællesskabet. Vi har jo ellers en grundlov, der sidestiller færingerne og danskerne,« siger Færøernes fiskeriminister, Jacob Vestergaard.

»Vi forstår, at Danmark som medlem af EU er nødt til at følge disse beslutninger. Men vi har vores egen fiskeripolitik. Nogen må finde ud af, hvad der skal ske med rigsfællesskabet efter denne dag,« tilføjer han.

Færøerne har tredoblet deres sildekvoter i protest mod aftaler mellem de andre nordatlantiske kyststater (EU, Island, Norge og Rusland, red.), fordi de føler sig tromlet ned i strid med folkeretten og de faktiske forhold for fiskebestandene.

Island giver Færøerne ret i kritikken, men Norge og EU mener, at færingerne har kastet sig ud i uansvarligt overfiskeri for at score kassen i en fart.

»Færøerne kunne have valgt at standse deres ikkebæredygtige fiskeri, men besluttede ikke at gøre det. Det bør nu stå klart for alle, at EU er parat til at bruge alle redskaber for at sikre fiskebestandens overlevelse,« siger EUs fiskerikommissær, græske Maria Damanaki.

Dagens Gossip