EU på grønt visit i København

»I takt med at de europæiske borgere i stigende grad flytter til byerne, vokser behovet for intelligente og bæredygtige byløsninger, der kan håndtere befolkningsvækstens øgede pres på klimaet og samtidig sikre borgernes livskvalitet. Det gælder eksempelvis CO2-udledning, forurening, trafikpropper og affald,« siger hun med henvisning til Københavns status som europæisk miljøhovedstad.

Også overborgmester Frank Jensen glæder sig over, at Danmark er et internationalt foregangsland i den grønne omstilling.

»I København er vi verdensmestre i at udvikle og implementere nye energieffektive løsninger, der er klimavenlige og giver forbrugerne en økonomisk gevinst. Det er både Københavns fjernvarme- og fjernkølingssystemer gode eksempler på. Der er brug for bæredygtige løsninger rundt omkring i verdens voksende storbyer, hvor man mange steder slås med en både dyr og forurenende energiforsyning,« siger Frank Jensen.

Deltagerne i studieturen skal blandt andet se på effektivt byggeri, anvendelsen af fjernvarme og fjernkøling, integreret byplanlægning og udnyttelsen af affald til varmeproduktion. Blandt eksemplerne på grønt byggeri skal delegationen besøge Industriens Hus og House of Green samt Rambølls hovedkvarter og beboelsesejendommen Ottetallet i Ørestaden.

Dagens Gossip