EU undersøger dansk statsstøtte til Vestjysk Bank

EU-Kommissionen har indledt en undersøgelse for at vurdere, om Danmarks støtte til Vestjysk Bank overholder EU's statsstøtteregler.

Det meddeler kommissionen i en pressemeddelelse.

Tvisten stammer tilbage fra april 2012, da kommissionen godkendte op til 8,9 milliarder kroner i midlertidig statsstøtte til Vestjysk Bank, indtil der var indsendt en passende omstruktureringsplan for banken.

- Kommissionen er på nuværende tidspunkt bekymret for, om omstruktureringsplanen vil være tilstrækkelig til at sikre genoprettelse af bankens langsigtede rentabilitet, skriver EU-Kommissionen i pressemeddelelse.

- Kommissionen vil også vurdere, om banken og dens ejere bidrog tilstrækkeligt til omstruktureringsomkostningerne, og om der er truffet passende foranstaltninger for at minimere den konkurrencefordrejning, som statsstøtten har forårsaget.

Kommissionen iværksætter nu en undersøgelse for at afdække, om bekymringen er berettiget.

Undersøgelsen giver også andre interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger til de vurderede foranstaltninger, uden at det foregriber sagens udfald, lyder det fra kommissionen.

Vestjysk Bank oplyser, at den via Erhvervs- og Vækstministeriet har været i løbende dialog med EU-Kommissionen om statsstøtten.

Men banken mener ikke, at man har handlet forkert, fortæller bestyrelsesformand Vagn Thorsager til Ritzau.

- Vi mener bestemt, at vi har vores på det rene, men vi har også forståelse for, at det naturligvis skal undersøges, når emnet "konkurrenceforvridende" er oppe at vende, siger han.

Formanden vurderer, at der vil gå "adskillige måneder", før kommissionen er færdig med sin undersøgelse og er klar med en konklusion.

/ritzau/

Dagens Gossip