EU vil gøre søfragt nemmere

Varer, der bliver sejlet rundt fra det ene EU-land til det andet, bliver tit forsinket i timer og sommetider dage, mens der bliver ordnet papirarbejde på havnen.

Det giver ifølge EU's transportkommissær, Siim Kallas, ikke mening i EU's indre marked, hvor EU samtidig prøver at begrænse mylderet og forureningen på vejene.

Derfor spiller Kallas sammen med EU's skattekommissær, Algirdas Semeta, mandag ud med et forslag, der skal fjerne mange af de administrative byrder, der i dag i nogen grad gør søfragt ukampdygtig i konkurrence med landtransport.

- Europa står over for enorme udfordringer i form af øget trængsel og forurening.

- Vi har brug for at høste det fulde potentiale af shipping over korte distancer, så vi får en billig, miljøvenlig transportløsning, der rykker mere gods væk fra lastbiler og vores overfyldte veje, siger Kallas på et pressemøde mandag i Bruxelles.

Skattekommissær Semeta understreger samtidig, at der er gode grunde til, at der er ekstra kontrol med det gods, der kommer ind til EU-havne ad søvejen fra lande uden for EU.

Semeta siger, at toldmyndighederne i EU's havne i 2011 håndterede over 1,7 milliarder ton gods - og at der her blev fundet langt flere ulovlige varer end ved andre transportformer.

For eksempel blev der konfiskeret 110 millioner cigaretter.

Ifølge de to kommissærers forslag er løsningen blandt andet nye procedurer, så det bliver nemmere for shippingvirksomheder, der mest arbejder inden for EU og med EU-varer, at få deres gods hurtigt igennem havnene.

Og eftersom 90 procent af alle skibe også besejler havne uden for EU og medbringer gods fra både EU- og ikke-EU-lande, vil de indføre et nyt, harmoniseret e-manifest, der skal gøre det nemmere at skelne mellem varerne.

Det skal gøre det muligt at frigive de rene EU-varer hurtigt uden den forsinkende toldbehandling.

De to kommissærer sigter mod at kunne fremsætte forslag om e-manifestet inden årets udgang.

De håber at have det nye såkaldte "blå bælte" forhandlet færdig med EU-Parlamentet og medlemslandene, så de enklere regler virker fra 2015.

/ritzau/

Dagens Gossip