EUs klimapolitik har spillet fallit

»Udfaldet af dagens afstemning er et kæmpe nederlag for EUs klimapolitik. Uden indgreb vil kvotemarkedet ikke stoppe et eneste nyt kulkraftværk fra at blive bygget,« siger Tarjei Haaland, som er klima- og energimedarbejder i Greenpeace, i en pressemeddelelse.

WWF Verdensnaturfonden er enig i kritikken. Organisationen mener, at med afvisningen af Kommissionens forslag er Europa-Parlamentet ved at kaste sit lederskab over bord.

»Europaparlamentarikerne har i dag mistet deres troværdighed på klimaområdet. De har truffet en stokkonservativ og kortsigtet beslutning, der kan bombe den grønne udvikling tilbage til forrige århundrede,« siger WWFs seniorrådgiver på klima- og energiområdet, Hanne Jersild.

WWF mener, at parlamentets beslutning er et tilbageslag for den europæiske, grønne dagsorden, og beslutningen skaber usikkerhed om, hvorvidt EU virkelig er så grøn, som politikerne selv giver udtryk for.

»Resultatet i dag skaber kæmpe usikkerhed om EUs klima- og energipolitik. Det er et tegn på, at det reaktionære frem for det fremsynede præger den europæiske politik lige nu,« siger Hanne Jersild.

At EU nu vægrer sig mod at træffe den afgørende beslutning om CO2-kvoterne, og at prisen på kvoterne er så lav i forvejen vil ifølge WWF give »sorte energiselskaber« blod på tanden.

»Den lave kvotepris, der nu forbliver lav og måske endda falder, opildner ikke de europæiske industrier til at modernisere i tide og opnå de konkurrencefordele, der er ved at omstille og energieffektivisere deres produktion før deres konkurrenter,« siger Hanne Jersild.

Ifølge Greenpeace er flere EU-lande også i gang med at opføre nye kulfyrede kraftværker, og andre kraftværker får forlænget deres levetid som følge af de lave priser på CO2-kvoterne. Greenpeace foreslår derfor, at medlemslandene indfører klimatiltag bag hver enkelt grænse.

»Hvis EUs beslutningstagere ikke kan få det europæiske kvotemarked til at fungere, bør medlemsstaterne udfylde tomrummet ved at indføre nationale klimatiltag, såsom afgifter på kul eller mål for udfasning af kulbaserede kraftværker, som den danske regering har vedtaget,« siger Tarjei Haaland.

Dagens Gossip