Få afdragsfrie lån: Sådan sparer du let 250.000 på dit boliglån

Der er mange penge at spare ved at gøre dit realkreditlån afdragsfrit, og i stedet  bruge de sparede afdrag til at afdrage hurtigere på de meget dyrere banklån.

På den måde kan du som boligejer spare flere hundrede tusinde kroner.

Af Claus Forrai, finansbureauet.dk

Langt de fleste boligejere har finansieret deres bolig gennem en kombination af realkreditlån og boliglån i banken eller pantebrev. Og uden undtagelse er boliglånet eller pantebrevet højere forrentet end realkreditlånet. Ofte endda særdeles meget højere forrentet.

I skrivende stund er renten på det billigste realkreditlån under 2 %, mens renten på et boliglån oftest ligger på omkring 8-10 % i rente.

Så et realkreditlån er det absolut billigste boliglån i dagens Danmark. Derfor er det en god idé at låne den størst mulige del af den samlede gæld gennem realkreditinstituttet, og så lille en del af den samlede gæld i banken eller andre steder. Og ligeledes en god idé at få det højtforrentede boliglån ud af verden så hurtigt som muligt.

Her kommer de afdragsfrie lån ind i billedet. Ved at stille afdragene i bero på realkreditlånet sparer man nemlig en betragtelig pose penge i månedlig ydelse. En besparelse der i stedet kan bruges til at forhøje ydelsen på det højt forrentede boliglån.

Som konsekvens heraf kan boliglånet indfries langt hurtigere, hvorved boligejeren samlet set sparer rigtig mange rentekroner. Faktisk kan boligejerne skære hele 24 år af løbetiden af boliglånet i banken, så lånet er indfriet efter kun godt 6 år, i stedet for 30 år.

Bliv ven med os på Facebook - klik her

FinansBureauet har bedt seniorøkonom Mikkel Høegh fra BRFKredit om at beregne den præcise besparelse i et konkret eksempel.

Et hus med en kontantpris på en million kroner finansieres med et 30 årigt F1 realkreditlån på 800.000 kr., og de sidste 200.000 kr. finansieres med et banklån med en rente på 8 %. Hvis realkreditlånet er med afdrag, udgør de samlede renteomkostninger i hele lånets løbetid 510.579 kr. før skat.

Hvis realkreditlånet derimod gøres afdragsfrit, og de sparede afdrag bruges til at afdrage mere på banklånet, kan banklånet afvikles i løbet af godt 6 år. Herefter påbegynder boligejeren at afdrage på realkreditlånet. Samlet set betaler boligejeren derved 268.544 kr. i renteudgifter i hele lånets løbetid, svarende til en besparelse før skat på 242.035 kr.

Tegn gratis abonnement på FinansBureauets Nyhedsmagasin her.

Dagens Gossip