Fængslers religiøse forkyndere kommer under skærpet opsyn

Det er en del af Kriminalforsorgens nye tiltag, som skal sikre, at de religiøse forkyndere ikke opildner indsatte til at blive ekstremister eller radikaliserede.

Tiltag, som justitsminister Morten Bødskov (S) ser som nyttige.

»Indsatte i landets fængsler, der er religiøse, skal have mulighed for at udøve deres religion. Men det er helt afgørende, at det kan ske, uden at de bliver udsat for tilskyndelser til radikalisering og ekstremisme. Med en grundig godkendelsesprocedure, en styrket dialog og løbende tilsyn med de religiøse forkyndere sikrer vi os, at de ansatte forkyndere ikke medvirker til radikalisering af de indsatte,« siger Morten Bødskov i en udtalelse.

Her henviser han til, at imamer og præster ligeledes skal deltage i et lokalt dialogforum i fængslet eller arresthuset, hvor de er ansat. Det skal sørge for en bedre dialog med både ledelsen og de andre ansatte på arbejdspladsen, men de kan også efter behov være en del af et fælles fagligt netværk med andre præster eller imamer, så de kan udveksle erfaringer og vende problemstillinger.

Det skal afhjælpe, at den enkelte forkynder bliver isoleret, lyder begrundelsen fra Kriminalforsorgen.

Allerede 1. oktober, i næste uge, træder de nye regler i kraft.

Dagens Gossip