Færingerne bryder tavsheden om incest

Det færøske landsstyre har en række initiativer i støbeskeen, der skal forbedre sexmisbrugte børns vilkår. Det drejer sig blandt andet om penge til et børnehus, som man kender det fra andre skandinaviske lande. Huset skal være en tryg havn for misbrugte og voldsramte børn med relevant og kompetent personale.

”Samtidig bliver alle oplysninger og henvendelser om incest i fremtiden samlet og registreret i børnehuset, hvilket skal hjælpe os med at få større kendskab til omfanget af misbruget og om, hvor overgrebene typisk finder sted i det færøske samfund,” siger Annika Olsen til avisen.

Det færøske landsstyre fremsætter i efteråret et forslag om, at underretninger om incest skal vurderes inden for 24 timer i lighed med reglerne i den danske ”overgrebspakke. Det sker for at styrke forebyggelsen af incest og bringe indsatsen på niveau med det danske.

Et færøsk børneombud skal være med til at sikre børns rettigheder, og en arbejdsgruppe skal se på, om straffeloven er up to date, fortæller Annika Olsen.

Det kan være ekstremt vanskeligt at stå frem i et lille samfund som det færøske, fordi man indgår i meget tætte relationer, hvorfor en afsløring af den karakter kan være truende – ja ligefrem ødelæggende for fællesskabet, mener psykolog ved Red Barnet Kuno Sørensen, der drager en parallel til æreskrænkelse i visse muslimske miljøer .

”Frygten for, hvad det vil føre med sig, er større end i en mere åben social sammenhæng. Derfor hviler der en tung byrde og ansvar på ikke blot krænkeren, men også ofret, som ligeledes risikerer at blive udstødt af fællesskabet,” siger Kuno Sørensen til Kristeligt Dagblad.

Dagens Gossip