Færre breve: Post Danmark havde sidste år underskud for første gang

Vi sender stadig færre og færre breve, og det kan mærket hos Post Danmark, som netop har præsenteret selskabets første underskud. Årsresultatet efter skat endte på 124 millioner i underskud.

Post Danmark har i flere år haft faldende indtjening, men det er første gang at resultatet er blevet negativt. I 2011 endte selvskabet med et overskud på 143 millioner kroner.

- Det store fald i resultatet skyldes det betydelige fald i afsætningen på såvel brev- som pakkemarkedet. Vi arbejder med at tilpasse driftskapaciteten til de mindre mængder, men det er ikke lykkedes at nedbringe omkostningerne i samme takt som indtægterne. Derfor har 2012 har været et omstillingsår, som skal sikre den fremtidige lønsomhed i virksomheden, udtaler administrerende direktør i Post Danmark K. B. Pedersen.

Forventningerne til 2013 er heller ikke for høje. Selskabet oplyser i årsregnskabsmeddelelsen, at den samlede omsætning forventes at falde kraftigt. Dette skyldes primært et fortsat fald i brevmængderne. Men man forventer at håndterer flere pakker i takt med markedsudviklingen. 

Dagens Gossip