Færre forsørges af det offentlige

I årets første kvartal blev i alt 839.700 personer i alderen 16 til 64 år forsørget af det offentlige. Og det er 19.200 færre end i første kvartal 2012, skriver Danmarks Statistik.

Siden første kvartal 2010 er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet med 43.900, men i den foregående periode var udviklingen modsat. Fra 2008 til 2010 skete der en samlet stigning på 98.000 personer, der blev forsørget af det offentlige.

Alle tal er opgjort som fuldtidsansatte.Bag hovedtallene kan man se, at der i første kvartal netto var 133.100 ledige personer svarende til en stigning på 8.700 eller 7 pct. på et år.

»Det er primært de ledige kontanthjælpsmodtagere, der har bidraget til stigningen, da de er steget med 6.600 eller 33 pct. siden første kvartal 2012,« skriver Danmarks Statistik.

Til gengæld er der blevet færre personer, der modtager vejledning og opkvalificering, færre personer i støttet beskæftigelse, færre modtagere af barsels- og sygedagpenge samt færre personer på efterløn.

I årets første kvartal var der i alt 100.900 efterlønsmodtagere og 235.100 førtidspensionister, og det er henholdsvis 8 og 1 pct. færre end 12 måneder tidligere.

Dagens Gossip