Færre rygpatienter bliver tilbudt operation

I årevis var det ellers god lægelatin at tilbyde stadig flere en operation. Et markant kursskifte i behandlingen betyder imidlertid, at antallet af rygoperationer nu falder.

Dét er resultatet, efter at Sundhedsstyrelsen har formuleret nye retningslinjer for en mere ensartet og såkaldt »konservativ« behandling af ryglidelser, hvor patienterne først og fremmest skal hjælpes med smertestillende medicin, træning og information. Kun som sidste udvej kan en operation komme på tale.

»Rygoperationer er store indgreb. Ofte forløber de godt, men det sker også, at de ikke virker, og at der tilstøder komplikationer som blødninger, infektioner og læsioner. Derfor giver det god mening at prøve med noget mindre indgribende først,« siger ledende overlæge Henrik Røgind fra Videncenter for reumatologi og rygsygdomme ved Glostrup Hospital til Berlingske.

Bliv ven med Dagens.dk på Facebook - altid gratis nyheder og information

De nye retningslinjer har medført, at antallet af rygoperationer i Region Hovedstaden er faldet fra knap 2.500 i 2011 til forventet under 2.000 i år. Det har desuden betydet, at antallet af patienter, som henvises til behandling på privathospitaler på det offentliges regning, er dykket fra 770 i 2011 til forventet 130 i år, viser en ny opgørelse.

I Gigtforeningen kalder man det en god nyhed, at patienterne slipper for en operation, hvis de får tilbudt en anden form for »virksom og veldokumenteret behandling«.

»Operation skal som udgangspunkt være sidste udvej – og først når alle andre behandlingsformer er afprøvet,« siger direktør i Gigtforeningen Lene Witte.

Den nye kurs på rygområdet skriver sig ind i en indædt strid mellem såvel fagfolk indbyrdes som mellem fagfolk og politikere og administratorer om økonomi, faglighed og brugen af privathospitaler.

Privathospitalerne er skeptiske og ser de nye retningslinjer som et angreb direkte rettet mod dem – med patienter som ofrene, fordi mange ikke længere får tilbudt en bevisligt virksom behandling, påpeges det.

De nye retningslinjer på rygområdet er et eksempel blandt mange på, hvordan man de senere år fra politisk hold har strammet kravene for at få en operation. Tilsvarende stramninger er sket eller på vej for behandlinger for knæ- og skulderlidelser, grå stær, ADHD og ikke mindst kraftig overvægt, hvor antallet af fedmeoperationer er faldet dramatisk.

Patienterne kan klare sig med andre, ofte billigere tilbud, for eksempel hjælp til at tabe sig, lyder ræsonnementet.

Påfaldende er det imidlertid, at mange af stramningerne har været rettet mod behandlinger, som i vid udstrækning er blevet udført på privathospitaler, mens der ikke har været samme fokus på at justere retningslinjerne for behandlinger på de offentlige sygehuse, skriver Berlingske.

Det har også været et erklæret mål med de nye retningslinjer på rygområdet at nedbringe antallet af operationer, som steg med næsten 60 procent fra 2004 til 2007.

Hos en af de store private aktører, Center for Rygkirurgi, har lægelig direktør Thomas Kiær kunnet konstatere, at man stort set ikke længere får henvist patienter, der får betalt deres operation af det offentlige. Han ser flere selvbetalere, ofte ældre mennesker, som ikke har kunnet få en operation i det offentlige på grund af de nye retningslinjer.

Ifølge Thomas Kiær rammer den politiske beslutning om rationering af rygoperationerne en stor gruppe patienter, der ville have haft gavn af operation.

»Jeg har aldrig set nogen videnskabelig evidens for, at der er forekommet en overbehandling. Vi har aldrig opereret patienter, som kunne have opnået en tålelig tilstand med en konservativ behandling. Derfor er jeg sikker på, at man nu forholder en masse mennesker en operation, som de givetvis ville have haft gavn af,« siger han.

Dagens Gossip