Færre specialbørn bliver sendt ud af folkeskolen

I 2010 gik 93,1 procent af alle kommuneskolebørn i en almindelig klasse i folkeskolen, og det tal er i 2013 steget med 1,8 procentpoint til 94,9 procent, skriver avisen.Udviklingen skyldes to ting: En lovændring, der betyder, at man siden august 2012 har målrettet specialundervisningen til kun at gælde de elever, der har »omfattende behov for støtte«. Og at mange kommuner bruger økonomiske incitamenter for at få skolerne til at beholde elever med særlige behov, siger professor Niels Egelund fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, der har været med til at lave rapporten.

Både Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening og forældre bifalder, at flere elever med særlige behov nu bliver inkluderet i en almindelig folkeskoleklasse, så længe eleverne får den hjælp, de har brug for.

»Det vigtige er, at der bliver taget hånd om eleverne, så de ikke lever på tålt ophold, men på lige fod med de andre elever,« siger formanden Skole og Forældre, Mette With Hagesen, til Politiken.

Rapportens resultater bygger på 12 repræsentativt udvalgte kommuner, som skal følges frem til 2015.

Dagens Gossip