Færre virksomheder drejer nøglen om

Der har været snakket meget om et spirende opsving, og nu mærkes de positive toner også blandt virksomhederne.

I september var der 380 konkurser mod 402 i august korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 5 procent.

Sammenlignet med september måned 2012 var faldet på 14 procent opgjort i faktiske tal. Også når man kigger på tredje kvartal under ét var faldet på 14 procent i forhold til samme periode sidste år.

Med undtagelse af Nordjylland var der på tremåneders-basis færre virksomheder, der måtte dreje nøglen om, i alle landets regioner. Den største tilbagegang findes på Sjælland, hvor antallet faldt 31 procent.

Hovedstaden var hjemsted for flest kuldsejlede forretningsprojekter. Her måtte 172 virksomheder opgive ævret. Selv om antallet steg i Nordjylland til 27 fra 19 i august, er det stadig det laveste antal blandt de danske regioner.

Dagens Gossip