Færre virksomheder drejer nøglen om

Der har været snakket meget om et spirende opsving, og nu mærkes de positive toner også blandt virksomhederne.

I september var der 380 konkurser mod 402 i august korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til et fald på 5 procent.

Sammenlignet med september måned 2012 var faldet på 14 procent opgjort i faktiske tal. Også når man kigger på tredje kvartal under ét var faldet på 14 procent i forhold til samme periode sidste år.

Dermed er der lagt i ovnen til det laveste antal konkurser siden 2008.

»For hele 2013 ser det bedre ud end de tidligere år, da alt tyder på, at vi ender med det laveste antal konkurser på ét år siden 2008. Det er selvfølgelig glædeligt, selvom forventet op mod 5.000 konkurser i år jo stadig er et utroligt højt antal konkurser på bare et år,« siger økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard fra Dansk Industri.

Med undtagelse af Nordjylland var der på tremåneders-basis færre virksomheder, der måtte dreje nøglen om, i alle landets regioner. Den største tilbagegang findes på Sjælland, hvor antallet faldt 31 procent.

Hovedstaden var hjemsted for flest kuldsejlede forretningsprojekter. Her måtte 172 virksomheder opgive ævret. Selv om antallet steg i Nordjylland til 27 fra 19 i august, er det stadig det laveste antal blandt de danske regioner.

Udskilt på brancher er handels-, transport samt bygge- og anlægssektorerne særligt hårdt ramt. Sidstnævnte forstærket af konkursen i developer-virskomheden Pihl & Søn sidst i august.

»Krisen har især sat sine spor i handels- og transport sektoren, som helt suverænt har flest konkurser i år. Men også bygge- og anlægssektoren har været hårdt ramt. Seneste eksempel er konkursen af Pihl & søn, som vi stadig kan frygte at se en del eftervirkninger af i konkursstatistikken den kommende periode,« siger Nikolaj Pilgaard.

Også i Handelsbanken glæder man sig over, at den spirende økonomiske bedring endelig kommer til udtryk i de hårdere nøgletal, som konkurstallet tilhører.

Dog kan den politiske usikkerhed omkring amerikansk økonomi risikere, at sætte lus i skindpelsen, advarer makroøkonom Peter Bojsen Jakobsen.

»Årsagen til den nedadgående tendens kan tilskrives den generelle bedring i både dansk og international økonomi. Fortsætter den spirende optimisme i dansk og international økonomi forventer vi, at den faldende tendens i antallet af konkurser vil fortsætte. Den forøgede uro omkring gældsloftet i USA og foruroligende tendenser i Italien kan dog hurtigt få ødelagt den spirende optimisme,« skriver han i sin kommentar til tallene.

Politisk uenighed i kongressen betyder, at der lige nu er lukket ned for store dele af det amerikanske statsapparat. Dertil kommer, at amerikanerne igen ventes at ramme det såkaldte gældsloft den 16. oktober.

Derefter vil det kræve en politisk beslutning endnu en gang at forøge den øvre grænse for USAs gældssætning, så landet kan betale sine regninger.

Dagens Gossip