Fagbevægelsen kræver jobreserve

»Vi fornemmer ligesom regeringen, at der kommer en lille smule gang i væksten i 2014. Vi kan bare ikke se det på tallene endnu, og vi må også erkende, at det ikke altid går, som eksperterne spår. Derfor er det nødvendigt allerede nu at afsætte en jobreserve på finansloven for næste år, som kan bruges på at sikre job, hvis væksten udebliver,« siger Harald Børsting.

LOs udmelding kommer dagen inden, regeringen fremlægger sit udspil til en finanslov. På forhånd har regeringen været tilbageholdende over for økonomer og Enhedslistens budskab om, at der er rum til finanspolitiske lempelser. Og Harald Børsting synes da også, at det i orden at se tiden lidt an.

»Det er derfor vi foreslår en jobreserve. Men får vi målinger, der indikerer, at opsvinget udebliver, bør reserven udløses med det samme, og især bruges på offentlige investeringer. For eksempel energirenovering af offentlige bygninger,« siger Harald Børsting.

Hvis der ikke bliver behov for penge til yderligere jobskabelse, kan reserven ifølge LO bruges til at afvikle på statsgælden.

De Radikales finansordfører, Sofie Carsten Nielsen (R), erkender, at det stemningsskifte i dansk økonomi, som statsministeren har talt om, ikke betyder, at det kommer til at gå lynstærkt med at få sparket gang i væksten.

»Hvis vi havde ti milliarder kroner, vi kunne reservere i en jobpulje, så kunne det godt komme på tale. Men det har vi ikke. Mit helt klare bud vil være, at vi så kommer for tæt på at gælden går i minus og en EU-henstilling,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Både hun og SFs finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen (SF), understreger dog, at regeringen deler LOs fokus på jobskabelse.

»Det vil man kunne se af finansloven. Men det bliver ikke i form af en særlig jobreserve, for vi gør allerede alt, hvad vi kan, for at de kommende års offentlige anlægsinvesteringer i supersygehuse og Femernbælt kommer til at kaste danske arbejdspladser af sig. Hvis man ser på alle de projekter, der er ved at blive rullet ud, så overstiger omfanget langt, hvad der er tale om, hvis man lagde ti milliarder kroner til side i en jobreserve,« siger Lisbeth Bech Poulsen.

For at skabe job her og nu mener regeringens støtteparti Enhedslisten, at de stramme økonomiske tøjler, kommunerne holdes i, bør blødes op med næste års finanslov. Også det krav står på fagbevægelsens ønskeliste.

»Her og nu bør man fjerne sanktionerne for kommunerne. Der kunne være 10.000 ekstra ansat til at lave offentlig service, hvis ikke kommunerne var bange for at blive ramt af økonomiske sanktioner, hvis budgetterne overskrides. Der er noget, der ville virke her og nu,« siger Harald Børsting. Han opfordrer samtidig til, at der på finansloven afsættes penge til det løft af erhvervsskolerne, som der snart indledes politiske forhandlinger om. Men den slags gyldne løfter er de Radikale ikke klar med. Fagbevægelsen må væbne sig med en dags tålmodighed og se regeringens udspil, som fremlægges tirsdag, lyder det fra Sofie Carsten Nielsen.

»Reformen af erhvervsuddannelserne er helt afgørende for regeringen. Men om der skal afsættes ekstra midler eller omprioriteres, det må vi se på. Reformen er jo ikke engang fremlagt endnu,« siger hun.

Dagens Gossip