Fagforbund overvejer at gå forsikringsvejen på dagpengeområdet

En billig kollektiv lønforsikring i det LO-ejede forsikringsselskab Alka som supplement til dagpengene i det første halve år er indtil videre blevet valgt til for ledige i fagforbundene HK Kommunal, HK Stat og Socialpædagogerne. Netop nu forhandler Alka med endnu »en håndfuld« LO-forbund om lignende aftaler.

I fagbevægelsen er der stor bekymring for, at dagpengene ikke er attraktive nok til at fastholde medlemmerne i det solidariske a-kassesystem. Eksempelvis mister en metalarbejder omkring halvdelen af sin indtægt, når han vinker farvel til jobbet og ryger på dagpenge.

Det er en alt for lav kompensationsgrad, understreger flere fagforbund.

HKs næstformand, Mette Kindberg, håber, at den kollektive ordning breder sig til alle HKs medlemmer, også de privatansatte.

»Det giver en tryghed, at man i det første halve år kan få en højere ydelse og har muligheden for selv at tegne yderligere et halvt år. Fordi det har vist sig, at de fleste inden for det første år kommer i job igen. Derved får man afbødet lønnedgangen,« siger hun.

Berlingske erfarer, at LO netop nu diskuterer, hvordan modellen i fremtiden kan skrues sammen. Dansk Metal er i udgangspunktet skeptisk over for de kollektive lønforsikringer, men alligevel fremhæver hovedkasserer Torben Poulsen dem som en mulig udvej. Heller ikke faglig sekretær i LO Ejner K. Holst er afvisende over for kollektive lønforsikringer, men understreger, at prisen formentlig ikke vil kunne holdes lige så lav for andre faggrupper med større ledighedsrisiko.

»Det er forholdsvis billigt for HK, fordi ledigheden ikke er så høj. Det ville være dyrt for 3F for eksempel. Der skal grundlæggende være et solidarisk system med en ensartet dækning gennem a-kasserne. Men så kan man jo godt på de enkelte områder og grupper på arbejdsmarkedet beslutte sig for systemer, der bygger oven på og giver en højere kompensation,« siger Ejner K. Holst.

Tonen er ny, understreger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

»Tidligere tog fagbevægelsen afstand fra private lønsikringer, fordi det ville fritage politikerne for at forbedre systemet. Det er udtryk for, at kompensationen er for ringe, og at der er meget på spil for fagforeningerne, som tidligere har brugt a-kasserne til at rekruttere medlemmer til fagforeningerne, men nu er dagpengesystemet ikke attraktivt nok i sig selv længere,« siger han.

Han kalder udviklingen en »lappeløsning på et dårligt og håbløst forældet dagpengesystem«, hvilket flere af fagforeningerne, Berlingske har talt med, bakker op om.

Ifølge AK Samvirke ser er det »dybt interessant«, om sådanne tillægsforsikringer vil være et reelt supplement eller kun realistisk for særligt privilegerede grupper med relativt lav ledighedsrisiko.

»Det er et drabeligt godt spørgsmål, fordi der vil være nogle, det slet ikke kan hænge sammen for,« siger direktør Verner Sand Kirk.

Forsikringsselskabet Alka forhandler altså allerede med »en håndfuld« andre LO-forbund, som er de eneste forbund, som får adgang til Alkas billige lønforsikringer, hvor lavtlønnede får op til 90 procent af lønnen dækket, mens højt- og middellønnede får en dækning på omkring 80 procent.

Også i hovedorganisationen Akademikerne ser man med interesse på udviklingen, og formand Ingrid Stage forventer, at medlemsforbundene ligesom Dansk Magisterforening vil diskutere muligheden for at bruge kollektive lønforsikringer til at afbøde lønnedgangen for de ledige medlemmer, som i dag mister omkring 60 procent af indkomsten, når de ender på dagpenge.

Dagens Gossip