Fagforening: Forældre i Fredericia skal ikke passe børn i daginstitutioner

Fredericia kommune har fået tilladelse til at lade frivillige forældre stå for pasningen af børn i daginstitutionerne om morgenen og om eftermiddagen.

Men den løsning er skudt helt ved siden af, mener Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

- Med den idé understreger kommunen, at de betragter børnepasning som ren opbevaring. Hvor er ambitionerne om god pædagogik og trygge rammer for børnene blevet af, siger han.

Jakob Sølvhøj finder det fuldstændig uforståeligt, hvis Fredericia kommune har fået tilladelse til at institutioner kan holde åbent uden personale.

- Det hænger jo slet ikke sammen med de stadig stigende krav til den pædagogiske kvalitet og personalets kompetencer, hvis der pludselig gives adgang til, at institutionerne kan holde åbent helt uden personale.

- Når man som forælder afleverer sit barn i vuggestue eller børnehave skal man være sikker på, at den man afleverer til, er ansat i institutionen. Børn har brug for trygge rammer og kendte voksne og skal ikke afleveres til Josefines far den ene dag og til Jonas mor den næste dag.

FOA finder samtidig vilkårene helt urimelige for de pædagoger og pædagogmedhjælpere, der hver dag kæmper for at skabe gode rammer og sikre en pædagogik af høj kvalitet.

- Vi ved, at institutionerne lider under de mange nedskæringer, de har været igennem og at normeringerne mange steder er beskåret kraftigt. Det er jo netop derfor, at politikerne har afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer. Penge, som mange kommuner desværre har valgt at bruge til noget andet, siger Jakob Sølvhøj og fortsætter:

- Jeg håber derfor, at der må være tale om en misforståelse og at Ministeriet for Børn og Undervisning meget hurtigt vil tilkendegive overfor Fredericia Kommune, at det ikke er muligt at modtage børn i daginstitutioner uden, at der er personale til stede.

Dagens Gossip