FAKTA: Byge af spørgsmål venter Helle Thorning

Statsminister Helle Thorning-Schmidt skal fredag svare på et væld af spørgsmål om sin egen og Statsministeriets rolle i den såkaldte Christiania-sag, der i december endte med at koste Morten Bødskov justitsministerposten.

Her følger Enhedslistens 15 spørgsmål til Helle Thorning-Schmidt:

* Havde statsministeren personligt kendskab til de forskellige udkast til den daværende justitsministers udtalelse om Retsudvalgets besøg på Christiania, der udgør bilag til svaret på spørgsmål nr. 359 (REU alm. del), inden den endelige version af udtalelsen blev udsendt 19. november 2013?

* Tilskyndede statsministeren eller embedsmænd i Statsministeriet til ændringer af de udkast til den daværende justitsministers udtalelse om Retsudvalgets besøg på Christiania, der udgør bilag til svaret på spørgsmål nr. 359 (REU alm. del)?

* Finder statsministeren det kritisabelt eller uhensigtsmæssigt, at den daværende justitsministers udtrykkelige beklagelse af, at Retsudvalget fik viderebragt et forkert billede af den egentlige begrundelse" for at udskyde udvalgets Christianiabesøg i starten af 2012, forsvandt fra det andet udkast og ikke findes i den endelige udtalelse, der blev udsendt af Justitsministeriet 19. november 2013 (der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 359 (REU alm. del))?

* Den daværende justitsministers udtrykkelige beklagelse af, at Retsudvalget fik viderebragt et forkert billede af den egentlige begrundelse" for at udskyde udvalgets Christianiabesøg i starten af 2012, forsvandt fra det andet udkast og findes ikke i den endelige udtalelse, der blev udsendt af Justitsministeriet 19. november 2013 (der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 359 (REU alm. del)). Hvad er baggrunden for, at beklagelsen forsvandt, og på hvis initiativ og med hvilken begrundelse skete det?

* Har Statsministeriets departementschef fået forelagt ordlyden af den endelige udtalelse fra justitsministeren af 19. november 2013 inden offentliggørelsen, og hvad er i bekræftende fald baggrunden for, at Statsministeriets departementschef accepterer, at udtalelsens endelige ordlyd indeholder formuleringen om, at "politidirektøren for København ikke havde mulighed for at deltage", selv om denne formulering var usand?

* I e-mail sendt 9. december 2013 kl. 22.41 fra fungerende kontorchef i Justitsministeriet Anne Berg Mansfeld-Giese til kommitteret i Statsministeriet Jens Teilberg Søndergaard (bilag til svaret på spørgsmål nr. 359 (REU alm. del)) fremsendes, hvad der i emnefeltet betegnes som "samrådstale version II". Skyldes det tilskyndelse fra statsministeren eller embedsmænd i Statsministeriet, når det talepapir, der blev oversendt som svar på spørgsmål nr. 293 (REU alm. del), i modsætning til nævnte "version II" indeholdt et stærkt udbygget afsnit på side 4-5, hvor der blev givet "en mere detaljeret beskrivelse af trusselbilledet, end jeg under normale omstændigheder ville gøre", som det hedder i talepapiret?

* I e-mail sendt 9. december 2013 kl. 22.41 fra fungerende kontorchef i Justitsministeriet Anne Berg Mansfeld-Giese til kommitteret i Statsministeriet Jens Teilberg Søndergaard (bilag til svaret på spørgsmål nr. 359 (REU alm. del)) fremsendes, hvad der i emnefeltet betegnes som "samrådstale version II". Har Statsministeriet modtaget nogen tidligere eller senere versioner af talepapiret inden afviklingen af samrådet 10. december 2013?

* Af svaret på spørgsmål 365 (REU alm. del) fremgår, at statsministeren sidst på eftermiddagen den 9. december 2013 for første gang blev oplyst om, at forklaringen om, at Københavns politidirektør var forhindret i at deltage i Retsudvalgets møde, var koordineret med politidirektøren. Kan statsministeren på den baggrund oplyse, hvornår hun personligt første gang blev opmærksom på, at politidirektøren ikke var forhindret i at deltage i mødet?

* Af svaret på spørgsmål 365 (REU alm. del) fremgår, at statsministeren sidst på eftermiddagen den 9. december 2013 for første gang blev oplyst om, at forklaringen om, at Københavns politidirektør var forhindret i at deltage i Retsudvalgets møde, var koordineret med politidirektøren. Kan statsministeren på den baggrund oplyse, hvornår hun første gang personligt blev opmærksom på, at spørgsmålet om politidirektørens muligheder for at deltage i mødet ikke var den reelle begrundelse for aflysningen af Retsudvalgets Christianiabesøg?

* Var statsministeren personligt opmærksom på, at Københavns politidirektør ikke var forhindret i at deltage i Retsudvalgets møde i forbindelse med det planlagte Christianiabesøg, da Justitsministeren 19. november 2013 udsendte en udtalelse med formuleringen "Da politidirektøren for København ikke havde mulighed for at deltage i et forudgående møde inden besøget den pågældende dag…”?

* Den 19. november 2013 kl. 14.08 sendte Justitsministeriets departementschef en e-mail til Statsministeriets departementschef med et udkast til udtalelse fra den daværende justitsminister (jf. bilag til svaret på spørgsmål nr. 359 (REU alm. del)). Af udkastet synes det at fremgå, at forklaringen om et planlagt møde i Retsudvalget og politidirektørens manglende mulighed for at deltage i Retsudvalgets møde, var konstrueret for at undgå at give Retsudvalget den reelle begrundelse for udsættelsen af besøget på Christiania (jf. udkastets fjerde- og tredjesidste afsnit). Kan statsministeren oplyse, hvad der er baggrunden for, at det i den endelige udtalelse formuleres som et faktum, at politidirektøren var forhindret (jf. formuleringen "Da politidirektøren for København ikke havde mulighed for at deltage i et forudgående møde inden besøget den pågældende dag…”), når både Stats- og Justitsministeriet (jf. udkastet, der er e-mailet kl. 14.08) synes at være klar over, at forklaringen er konstrueret?

* Statsministeren bedes redegøre for, i hvilken form embedsmænd i Statsministeriet og embedsmænd i Justitsministeriet den 18.-19. november 2013 kommunikerede omkring de forskellige udkast til den daværende justitsministers "Udtalelse vedrørende Retsudvalgets besøg på Christiania" af 19. november 2013, og oversende eventuel skriftlig korrespondance, der går ud over bilagene til svaret på spørgsmål nr. 359 (REU alm. del), samt telefonnotater eller kalenderinformation vedrørende mødeaktivitet.

* I udtalelsen fra Statsministeriets departementschef af 15. januar 2014 fremgår, at han af Justitsministeriet fik oplyst, at ændringerne i de forskellige versioner af justitsministerens udtalelse af 19. november "var lavet på baggrund af en dialog mellem de personer, der var involveret i det oprindelige hændelsesforløb". Omfattede disse personer både den daværende justitsminister, Justitsministeriets departementschef, den tidligere formand for Folketingets Retsudvalg Anne Baastrup og Københavns tidligere politidirektør Johan Reimann, og hvilke andre personer var eventuelt involveret i den dialog, som Statsministeriets departementschef blev informeret om?

* Blev statsministeren eller embedsmænd i Statsministeriet inden offentliggørelsen informeret om, at justitsministerens udtalelse af 19. november 2013 ikke ville komme til at indeholde en beklagelse, og at det i udtalelsen ville komme til at fremstå som et faktum, at Københavns politidirektør ikke havde mulighed for at deltage i Retsudvalgets møde, og hvad fik Statsministeriet i givet fald at vide om begrundelsen herfor?

* I udtalelsen fra Statsministeriets departementschef af 15. januar 2014 fremgår, at "Statsministeriet havde af gode grunde ingen bemærkninger til ændringerne i beskrivelsen af hændelsesforløbet, da Statsministeriet ikke havde nogen viden herom". Havde Statsministeriet inden offentliggørelsen af justitsministerens udtalelse den 19. november 2013 nogen bemærkninger til, hvilke oplysninger man fandt hensigtsmæssigt at give offentligheden?

Kilde: Folketinget.dk

/ritzau/

Dagens Gossip