FAKTA: Danmark udleder færre drivhusgasser end forventet

Det går den rigtige vej for Danmarks udledning af drivhusgasser, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse onsdag. Fremskrivningens hovedpunkter er som følger:

* Basisfremskrivning 2015 viser, at Danmarks udledninger reduceres med 40 procent i 2020 sammenlignet med 1990. I reduktionen på 40 procent medregnes bidrag fra kulstofbinding i jord og skove.

* De samlede danske udledninger af drivhusgasser har været faldende siden starten af 1990'erne.

* Den forventede reduktion på 40 procent i 2020 er højere end i sidste års basisfremskrivning, der viste en reduktion på 37 procent. Det fik klimaminister Lars Christian Lilleholt til at sige, at regeringen ikke stilede efter 40 procent reduktion.

* Ændringen i fremskrivningen skyldes blandt andet forventninger om en mindre stigning i elforbrug og en øget anvendelse af biomasse relativt til sidste fremskrivning.

* Danmark har over for EU forpligtet sig til, at vedvarende energi skal dække mindst 30 procent af det såkaldt udvidede endelige energiforbrug i 2020.

* Basisfremskrivningen viser, at Danmark i 2020 vil have en andel af vedvarende energi på over 40 procent i 2020 og dermed overopfylde målet med stor margin.

* Forbruget af vedvarende energi er steget støt siden 2000.

* Alle de seneste års politiske aftaler om energi, er medregnet i fremskrivningen.

* Det gælder blandt andet Energiaftale 2012, finanslovene frem til og med Finanslov 2016, Vækstplan DK samt Vækstpakke 2014, herunder Aftale om tilbagerulning af Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og diverse lempelser af PSO-afgiften for erhvervslivet.

Kilder: Energistyrelsen

/ritzau/

Dagens Gossip